Login
Logo Waterbouwers

Waterbouwvloot

Sleephoppers_Texel_Boskalis_Nederland

De werkzaamheden die waterbouwers uitvoeren zijn zo divers dat je makkelijk een waterbouwproject kunt zien. Zo houden de waterbouwbedrijven zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerkzaamheden en suppleties, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling, gebiedsinrichting en zand en grindwinning. Voor de uitvoering van al die verschillende waterbouwwerkzaamheden is een aanzienlijke en zeer diverse waterbouwvloot nodig om op en vanaf het water te werken. De waterbouwschepen zijn ons gereedschap om de projecten uit te voeren, daarom zijn ze van essentieel belang.

Verschillende soorten werkschepen

De waterbouwvloot bestaat uit verschillende soorten werkschepen. Die zijn allemaal net even anders gebouwd. Zoete Waterbouwschepen worden wettelijk aangemerkt als binnenvaartschepen en moeten voldoen aan de wet- en regelgeving voor binnenvaartschepen. Maar je kan ze qua bouw, werkzaamheden en aanwezige motoren niet vergelijken met een binnenvaartschip.

Drijvend werkzaamheden uitvoeren

Waterbouwschepen varen niet met lading van A naar B, maar voeren al drijvend werkzaamheden uit. Zo hebben bijvoorbeeld niet alle waterbouwschepen voortstuwingsmotoren. De motoren aan boord van het schip dienen dan primair voor de installaties aan boord om de werkzaamheden uit te voeren.

Op maat bouwen

Het materieel dat de waterbouwbedrijven voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzetten, wordt meestal met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers in de bedrijfstak zelf ontwikkeld. De vaartuigen voor de waterbouw worden afhankelijk van de doelstellingen vaak op maat gebouwd. Ze worden geschikt gemaakt voor het waterbouwproject op een bepaalde locatie en de aldaar uit te voeren werkzaamheden.

Modulair opgebouwd

Dit kan betekenen dat het vaartuig modulair wordt opgebouwd uit bijvoorbeeld een aantal koppelpontons. Vervolgens kunnen ook de mobiele machines aan boord worden gewisseld. Vaak worden er door de waterbouwer aan boord van een vaartuig mobiele machines geplaatst, zoals kranen, graaf- of heimachines. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.

Meer weten? Ontdek de verschillende waterbouwschepen: