Login
Logo Waterbouwers

Kerngroep Duurzaamheid

Header_Nieuwsflits_Algemeen_Vereniging_van_Waterbouwers.jpg

Omschrijving:

Duurzaamheid zit verweven in alle werkzaamheden die waterbouwers uitvoeren. In januari 2021 is de Kerngroep Duurzaamheid opgericht om tot een visie op duurzaamheid te komen en de complexe dossiers voortaan overkoepelend en integraal aan te pakken binnen de vereniging. De kerngroep houdt zich o.a. bezig met het Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud als onderdeel van het Schoon en Emissieloos Bouwen, oftewel de verduurzaming van het materieel. 
De Kerngroep Duurzaamheid zet zich in om de omstandigheden te creëren voor de sector om op een verantwoorde en realistische manier de transitie te kunnen maken naar schoner materieel. Alle relevante facetten komen daarbij aan bod, van de diversiteit van onze a-typische vloot tot de manier waarop dit in aanbestedingen wordt beloond.  

Onderwerpen: 

Duurzaamheid raakt alle facetten van de waterbouw. De Vereniging van Waterbouwers heeft daarom besloten om de dossiers die eronder vallen voortaan overkoepelend vanuit één kerngroep te behandelen. Belangrijke onderwerpen waar de Kerngroep Duurzaamheid zich mee bezig gaat houden zijn onder andere duurzaam aanbesteden, het transitie pad naar duurzaamheidsdoelstellingen 2030 en de Green Deals.  

Per dossier zal bekeken worden hoe de ontwikkelingen ervoor staan en welke persoon uit de Kerngroep Duurzaamheid het dossier gaat behandelen. In de Kerngroep Duurzaamheid zitten vertegenwoordigers uit alle andere kerngroepen (Markt, Mens en Materieel) en een liaison vanuit het bestuur. Die vormen de verbindende schakels tussen de verschillende kerngroepen en zorgen ervoor dat duurzaamheid structureel gestalte krijgt binnen de vereniging. 

Voorzitter: 

  • Johan van der Vorm, Boskalis Nederland. 

Secretaris: 

  • Yves Marsé, Vereniging van Waterbouwers