Login
Logo Waterbouwers

Cutterzuiger

Artemis_New_Sue_Vereniging_van_Waterbouwers

Naam: 

Artemis

Beschrijving:

Van Oord’s Artemis is een cutterzuiger. Dit scheepstype wordt gebruikt om te kunnen baggeren in extreem harde grond. De cutterzuiger is een zelfvarend of stationair schip dat met behulp van een roterende snijkop materiaal van de harde ondergrond losmaakt (‘cutting’). Die grond wordt opgezogen door baggerpompen en via leidingen aan een stortplaats gelost. De Artemis is een zelfvarend schip van 131,5 meter lang en 27,8 meter breed. Het schip kan tot 30 meter diep grond losmaken en overpompen naar andere schepen of pontons.

Werkzaamheden:

De cutterzuiger wordt ingezet op uiteenlopende projecten, zoals landaanwinning en het onderhouden van havens en vaarwegen. Kenmerkend voor de cutterzuiger is dat deze vooral wordt ingezet als er gewerkt moet worden in zeer harde zee- of rivierbodem.

Foto: www.vanoord.com

Materieel in beeld

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet is zeer gevarieerd. Het gaat om grote baggerwerktuigen, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon maken van de vervuilde bodems, kraanpontons en werktuigen voor het aanbrengen van constructies. Dit materieel wordt voor de waterbouwsector ‘op maat‘ gemaakt, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.