Login
Logo Waterbouwers

Lidmaatschap

2022_ALV_Vereniging_van_Waterbouwers

Het lidmaatschap biedt veel voordelen. Als ondernemer in de waterbouwsector kunt u veel issues zelf tackelen, maar er zijn ook zaken die alleen gezamenlijk kunnen worden aangepakt. De Vereniging van Waterbouwers is daarvoor hét platform: wij bundelen de krachten van de aannemers en dienstverleners in de waterbouwsector. Sluit u ook aan en maak gebruik van onze kennis en diensten!

Kennis en Diensten

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan de volgende vier beleidsthema’s:

1. Markt

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan het proactief beïnvloeden van politiek en opdrachtgevers voor continuïteit van werk, een gezonde aanbestedingspraktijk en eerlijk geld voor eerlijk werk.

2. Materieel

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan de borging van een maatwerk positie van waterbouw-/werkschepen op (inter)nationale wet- en regelgeving voor nautisch technische aspecten en met betrekking tot de verduurzaming van de waterbouwvloot.

3. Mens

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor de waterbouw, de borging en ontwikkeling van waterbouwkennis en ontwikkeling van sociaal beleid om medewerkers blijvend aan de sector te verbinden. De ontwikkeling van de cao Waterbouw heeft hierbij bijzondere aandacht.

4. Duurzaamheid

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan het formuleren van een duurzaamheidsstrategie voor de waterbouwsector en draagt deze actief uit naar politiek, beleidsmakers, opdrachtgevers en stakeholders. Hierin staan centraal: realistische, haalbare en betaalbare doelstellingen met betrekking tot emissiereductie en technische haalbaarheid en een uniforme uitvraag van duurzaamheid in aanbestedingen.

Lees verder over Thema's

Voordelen Lidmaatschap

Wat biedt het lidmaatschap u:

  • De mogelijkheid om de belangenbehartiging voor de Nederlandse waterbouw (mede) vorm te geven.
  • Toegang tot een uitgebreid netwerk van bedrijven en stakeholders in de waterbouw.
  • Toegang tot de dienstverlening van de Vereniging van Waterbouwers.
  •  Twee keer per maand de Nieuwsflits met de laatste relevante ontwikkelingen.
  • Drie keer per jaar het verenigingsblad ‘De Waterbouwer’, met achtergrondartikelen, interviews en verenigingsnieuws.
  • Toegang tot alle bijeenkomsten voor kennisuitwisseling, verdieping en om nieuwe contacten te leggen en bestaande te onderhouden.

Soorten lidmaatschap

Lidmaatschap voor aannemers

Het lidmaatschap is bestemd voor aannemers actief in de waterbouwsector. Zij hebben een direct belang bij de activiteiten van de Vereniging van Waterbouwers en de ontwikkelingen in de waterbouwsector.

Lidmaatschap voor dienstverleners

Het lidmaatschap staat open voor bedrijven die bij de waterbouwsector betrokken zijn, vanwege hun producten of diensten. Denk hierbij aan leveranciers van zand- en steensoorten, materialen, machines of leveranciers van diensten in het aanbestedingstraject tot en met de uitvoering.

Download hier de folder Lidmaatschap

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk door het aanmeldformulier inclusief het bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel per e-mail te sturen naar a.vollebregt@waterbouwers.nl