Login
Logo Waterbouwers

Sleephopperzuiger

TSHD_Charlock_Vereniging_van_Waterbouwers

Naam: 

Charlock

Beschrijving:

Deze sleephopperzuiger (Trailing Suction Hopper Dredger, TSHD) is een schip dat door middel van grote sterke pompen via een zuigbuis zand, klei, slib en grind van de waterbodem kan opzuigen.

Werkzaamheden:

Laden: Vanaf het schip gaat één zuigbuis naar de bodem van de zee. Aan het einde van de buis is een zogenaamde sleepkop verbonden. Men laat de sleepkop zakken tot aan de bodem zodat er een mengsel van het te baggeren materiaal en water opgezogen wordt. De Charlock slaat het opgezogen materiaal op in haar eigen beun, het water dat overblijft stroomt overboord.
Lossen: De Charlock kan haar beun weer leeg maken door of te dumpen, dit gebeurt door kleppen in de bodem van het schip (bodemdeuren) te openen waardoor de lading onder uit het schip valt.

- Te persen Via jetpompen/ waterjets wordt onder hoge druk water in het beun gepompt zodat het materiaal in het beun weer vloeibaar gemaakt wordt en het ontstane mengsel door leidingen naar buiten wordt geperst (als voorbeeld een strandsuppletie).
- Te rainbowen. Dit is hetzelfde als persen maar dan niet via een leiding naar buiten persen maar direct vanaf het schip op een stort aanbrengen (zie foto).

Foto: Van den Herik - Sliedrecht I www.herik.nl

Materieel in beeld

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet is zeer gevarieerd. Het gaat om grote baggerwerktuigen, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon maken van de vervuilde bodems, kraanpontons en werktuigen voor het aanbrengen van constructies. Dit materieel wordt voor de waterbouwsector ‘op maat‘ gemaakt, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.