Login
Logo Waterbouwers

(niet zelfvarend) Heiponton

Heiponton_Hakkers_Vereniging_van_Waterbouwers.jpg

Naam:

HA 23

Beschrijving:

Zoals de naam al aangeeft is een heiponton een ponton met daarop een heistelling. Een heiponton wordt gebruikt in de constructieve waterbouw waarbij op en vanaf het water wordt gewerkt aan natte infrastructuur.

Werkzaamheden:

Heien is het in de grond inbrengen van een stalen, houten of betonnen damwand of heipaal. Heien gebeurt met een heistelling door middel van het aanhoudend slaan met een heiblok of hydraulische-impacthamer op de kop van de paal waardoor deze de grond in drijft. Het is ook mogelijk om een paal aan te brengen door middel van een valblok of trilblok. De zwaartekracht en trillingen zorgen er dan voor dat de paal of damwand de grond in zakt. Ook is het mogelijk om met een vastgeklemd trilblok een damwand of buispaal te trekken.

Materieel in beeld

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet is zeer gevarieerd. Het gaat om grote baggerwerktuigen, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon maken van de vervuilde bodems, kraanpontons en werktuigen voor het aanbrengen van constructies. Dit materieel wordt voor de waterbouwsector ‘op maat‘ gemaakt, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.