Login
Logo Waterbouwers

Mens

People_at_work_Van_Oord

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor de waterbouw, de borging en ontwikkeling van waterbouwkennis en ontwikkeling van sociaal beleid om medewerkers blijvend aan de sector te verbinden.

People_at_work_Van_Oord

De Vereniging van Waterbouwers vindt het belangrijk om het nut, de noodzaak en veelzijdigheid van de waterbouwsector zichtbaar te maken. Daarom werkt zij hard aan het borgen en ontwikkelen van een goed arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden & sociale zaken, waterbouwkundig onderwijs en arbeidsomstandigheden & veiligheid.
Door de aard van de werkzaamheden en opdrachtgevers in de waterbouw en het materieel dat hiervoor wordt ingezet, is de waterbouwsector zowel onderdeel van de bouwsector als van het maritiem cluster. Om de belangen van de sector op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, maritieme & sociale wetgeving en onderwijs zo goed mogelijk te behartigen, werkt de vereniging zowel zelfstandig als ook met verschillende ketenpartners samen.
Via de Kerngroep Mens wordt gewerkt aan het waarborgen van een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de waterbouw. De relevante thema’s zijn ondergebracht in vier pijlers.

Vier pijlers: