Login
Logo Waterbouwers

Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zaken

Dordrecht_Beens_Dredging_Verengiging_van_Waterbouwers
Dordrecht_Beens_Dredging_Verengiging_van_Waterbouwers

Als cao-partij, beleidsbepaler, lobbyist en adviseur wil de Vereniging van Waterbouwers via het thema Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zaken de randvoorwaarden creëren die zorgen dat medewerkers in de waterbouw enthousiast zijn over hun arbeidsvoorwaarden en hun werksituatie met werkbare cao-afspraken en uitvoerbare sociale wetgeving. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het binden van personeel en daarmee aan een vitale waterbouwsector ten behoeve van een veilige leefbare Nederlandse delta.

Cao's

 

 

Cao's Waterbouw

De cao’s Waterbouw zijn overeenkomsten waarin afspraken zijn vastgelegd voor het varende vlootpersoneel in de waterbouw. De cao’s Waterbouw worden afgesloten door sociale partners, namelijk: de werkgeversorganisatie, de Vereniging van Waterbouwers en de werknemersorganisaties FNV Waterbouw en CNV Vakmensen.

De waterbouw kent drie cao's, te weten de Arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw, de Bedrijfstakeigen Regeling (BTER) cao O&O-fonds Waterbouw en de Bedrijfstakeigen Regeling (BETR) cao RVU Waterbouw.

Alle informatie over de cao Waterbouw is te vinden op www.Waterbouw.nl/arbeidsvoorwaarden

Ook de teksten van de drie bovengenoemde cao’s Waterbouw zijn te vinden op de website van www.Waterbouw.nl of zijn op te vragen bij het secretariaat Cao-Partijen Waterbouw: info@waterbouwers.nl

Cao’s Bouw & Infra

De collectieve overeenkomsten (cao’s) Bouw & Infra zijn overeenkomsten waarin afspraken over loon- en arbeidsvoorwaarden en bedrijfstak eigen regelingen zijn vastgelegd voor werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de bouw & infra. In de waterbouw betreft dit projectgebonden functies, waaronder uitvoerende functies in het deelgebied kust- en oeverwerken. De cao’s Bouw & Infra wordt afgesloten door sociale partners,  namens werkgevers Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, WoningBouwersNL en namens werknemers FNV en CNV Vakmensen.

Bouw & Infra heeft de volgende cao’s: de Arbeidsvoorwaarden cao Bouw & Infra, de Bedrijfstakeigen Regeling (BTER) cao Bouw & Infra en cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra

Alle informatie over deze cao’s Bouw & Infra is te vinden op:

 

Pensioenen

 

BPF Waterbouw

Vanuit de cao Waterbouw zijn afspraken gemaakt over een collectieve pensioenregeling, die is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw). De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in overleg tussen sociale partners in de Waterbouw. De uitvoering van de pensioenregeling vindt plaats in BPF Waterbouw.

Op de website van BPF Waterbouw is alle informatie te vinden over deze pensioenregeling, de reglementen, de pensioenpremie, het beleggingsbeleid en de samenstelling van het bestuur en de deelnemersraad.

Met de inwerkingtreding van het Wet Toekomst Pensioenen (WTP)werken sociale partners in de cao waterbouw samen met BPF Waterbouw aan de invulling van een nieuwe pensioenregeling en een tijdige transitie naar het nieuwe stelsel.

Lees verder: BPF Waterbouw | Het pensioenfonds voor werknemers in de waterbouw

BPF Bouw

Vanuit de cao Bouw & Infra zijn afspraken gemaakt over een collectieve pensioenregeling die is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Bouw (BPF Bouw). De inhoud van de pensioenregeling komt tot stand in overleg tussen sociale partners in de Waterbouw. De uitvoering van de pensioenregeling vindt plaats in BPF Bouw.

Op de website van BPF Bouw is alle informatie te vinden over deze pensioenregeling, de reglementen, de pensioenpremie, het beleggingsbeleid en de samenstelling van het bestuur en de deelnemersraad.

Lees verder: BPF BOUW | Het pensioenfonds voor de bouw

 

Sociale zaken & maritieme wetgeving

De Vereniging van Waterbouwers volgt o.a. via commissies binnen VNO NCW de ontwikkeling van sociale wetgeving in Nederland die bijdraagt aan eerlijk, gezond en veilig werken, met bijzondere aandacht voor onderwerpen die van belang zijn voor de waterbouwsector. De vereniging voert alleen of gezamenlijk met andere brancheverenigingen, lobby om de belangen van de waterbouw goed verankerd te krijgen in wet- en regelgeving.

Relevante dossiers:

  • Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BUWAV)
  • Certificering uitzendbureaus
  • Uitstempelen
  • Herziening Wet Zeevarenden