Login
Logo Waterbouwers

(zelfvarend) Overslagponton

Weert_A16_Vereniging_van_Waterbouwers

Naam:

Weert

Beschrijving:

Een -al dan niet zelfvarend- overslagponton is een vaartuig waarmee diverse soorten losgestorte materialen kunnen worden overgeslagen.

Werkzaamheden:

Een overslagponton wordt gebruikt voor het lossen van schepen met diverse soorten grind, zand en/of klei op plaatsen waar geen geschikte loswal aanwezig is of waar op trechters moet worden gelost. Met een (hydraulische) graafmachine worden de schepen gelost en via een transportband wordt het materiaal naar de wal getransporteerd. Van daaruit kan het met dumpers of vrachtwagens worden weggereden en tot op de projectlocatie worden gebracht.

Materieel in beeld

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet is zeer gevarieerd. Het gaat om grote baggerwerktuigen, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon maken van de vervuilde bodems, kraanpontons en werktuigen voor het aanbrengen van constructies. Dit materieel wordt voor de waterbouwsector ‘op maat‘ gemaakt, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.