Login
Logo Waterbouwers

Kerngroep Nautische Zaken

De Kerngroep Nautische Zaken (KNZ) bestaat uit nautisch (technisch) specialisten van de Vereniging van Waterbouwers.

Header_Nieuwsflits_Algemeen_Vereniging_van_Waterbouwers.jpg
Header_Nieuwsflits_Algemeen_Vereniging_van_Waterbouwers.jpg

De KNZ houdt zich bezig met het monitoren, signaleren en beïnvloeden van nautisch (technische) onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de Nederlandse waterbouwvloot. Inclusief daaruit voortvloeiende kansen en risico’s voor de waterbouwsector. Wanneer relevant geeft ze gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken ministeries, uitvoeringsinstanties en andere stakeholders. 

Verder levert de KNZ een proactieve bijdrage aan de voorbereiding van de Nederlandse delegaties aan de IMO en het CESNI-PT en diverse andere overlegstructuren. 

Waar mogelijk zoekt de KNZ nauwe samenwerking en afstemming met de andere Kerngroepen. De KNZ signaleert, informeert en adviseert vanuit nautisch (technisch) perspectief. Daarnaast blijft ze betrokken bij het mede vormgeven van acties en opvolging.  

Deze werkwijze draagt bij aan het combineren van perspectieven, kennis en kunde tussen de diverse aandachtsgebieden. Dit stelt de vereniging in staat om kansen te creëren en risico’s waar mogelijk te ondervangen. Dit levert een positieve bijdrage aan het zekerstellen van de toekomstbestendigheid van de waterbouwsector en de positie van de leden.  

Het voorzitterschap van de KNZ is belegd bij Liesbeth den Haan (Van Oord). Michiel Spitzer (Adviseur Nautische Zaken, Vereniging van Waterbouwers) fungeert als secretaris van de KNZ en is het eerste aanspreekpunt.