Login
Logo Waterbouwers

Baggerschuifboot

de_kuiper_Vereniging_van_Waterbouwers

Beschrijving:

De baggerschuifboot is speciaal ontwikkeld voor het opschonen van recreatieplassen, vijvers en watergangen. Daarbij wordt de bagger naar één bepaalde plek geduwd, waar een kraan vanaf de kant de bagger op het perceel legt of in kiepwagens laadt om de bagger af te voeren.

Dit type materieel wordt over de weg aangevoerd en op de locatie van de uit voeren werkzaamheden in het water gelegd.

Je zou het misschien niet zeggen maar dit type vaartuig wordt in de wet aangeduid als “drijvend werktuig” en is een bijzondere categorie binnenvaartschip waarop de binnenvaartregelgeving van toepassing is. Zo dient een drijvend werktuig en dus een baggerschuifboot te worden gekeurd en te beschikken over een Certificaat van Onderzoek.

Werkzaamheden:

Bij het baggeren van waterwegen wordt de bagger uit de waterwegen verwijderd. Het is noodzakelijk om regelmatig te baggeren omdat er voortdurend nieuw slib wordt aangevoerd door de stroming in de waterwegen. Daarnaast dalen afval en plantenresten vanaf het wateroppervlak af naar de bodem. Dat zorgt voor vertroebeling van het water en hierdoor krijgen bacteriën en algen vrij spel.

Met het baggeren krijgen de aan- en afvoer van watergangen meer ruimte waardoor oevers minder snel overstromen. Daardoor houden we met zijn allen droge voeten. Verder heeft het baggeren als voordeel dat de kwaliteit van het water toeneemt. Vaak zie je dat het zuurstofgehalte in het water toeneemt na baggerwerkzaamheden. Dit is van belang voor de groei van verschillende planten en vissoorten in het gebied. Zo helpt de waterbouw de natuur een handje in het herstelproces.

Materieel in beeld

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet is zeer gevarieerd. Het gaat om grote baggerwerktuigen, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon maken van de vervuilde bodems, kraanpontons en werktuigen voor het aanbrengen van constructies. Dit materieel wordt voor de waterbouwsector ‘op maat‘ gemaakt, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.