Login
Logo Waterbouwers

Projecten

Maeslandkering_Siebe_Swart_Verengiging_van_Waterbouwers

Waterbouwers werken aan diverse projecten door heel Nederland en in het buitenland. Van uiterwaarden tot slootjes en van rivier tot natuurgebied. Overal vind je werk van waterbouwers. De lidbedrijven zijn actief op terreinen als landsaanwinning, baggerwerkzaamheden en suppleties, kust- en oeverwerken, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling, gebiedsinrichting en zand- en grindwinning. Daarbij onderscheidt de waterbouw zich van anderen door het duurzame, kapitaalintensieve, innovatieve en internationale karakter. Waterbouwers zijn doeners, met passie voor hun vak en met oog voor de grote maatschappelijke opgaven. Ze zetten hun kennis en ervaring in om samen met anderen te komen tot het beste eindresultaat. Zo zijn er in de afgelopen jaren al vele waterbouwprojecten succesvol afgerond.