Login
Logo Waterbouwers

Sleephopperzuiger

Fraasse_Dredging_Vereniging_van_Waterbouwers

Naam: 

SCALD

Beschrijving:

Een sleephopperzuiger (Trailing Suction Hopper Dredger, TSHD) is een zeer goed manoeuvreerbaar schip dat al langzaam varend door middel van een zuigbuis en grote sterke pompen, zand, klei, slib en zelfs grind van de waterbodem kan zuigen.
Het opgezogen materiaal wordt aan boord opgeslagen en op een andere locatie gelost.
Lossen kan door middel van dumpen (kleppen in de bodem van het schip) , persen (het weer vloeibaar maken van het materiaal en vervolgens verpompen via een leiding), rainbowen (hetzelfde als persen maar dan “werpend” vanaf het schip) of droog lossen met behulp van een walkraan (met name in de Zandhandel).

Werkzaamheden:

Een sleephopperzuiger wordt onder andere gebruikt het uitdiepen en onderhoud van vaarwegen en havens, het onderhoud van stranden door middel van strandsuppleties en het winnen van grondstoffen voor de industrie (zand/grind).

Foto: www.Faassegroep.nl

Materieel in beeld

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet is zeer gevarieerd. Het gaat om grote baggerwerktuigen, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon maken van de vervuilde bodems, kraanpontons en werktuigen voor het aanbrengen van constructies. Dit materieel wordt voor de waterbouwsector ‘op maat‘ gemaakt, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.