Login
Logo Waterbouwers

Sleephopperzuiger

Sleephopper_Van_Oord

Naam: 

Vox Ariane

Beschrijving:

Van Oord’s Vox Ariane is een sleephopperzuiger. Dit scheepstype heeft grote, krachtige pompen en motoren waarmee het zand, klei, slib en zelfs grind van een zee- of een waterweg kan opzuigen. De sleephopperzuiger slaat het gebaggerde materiaal in zijn eigen beun (hopper) op en loost het resterende water overboord. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de deuren of kleppen in de bodem van het schip of door middel van rainbowing, waarbij de beuninhoud rechtstreeks van het schip op de gewenste locatie wordt gespoten. Vox Ariane heeft een beuninhoud van ongeveer 10.500 kubieke meter, is 138 meter lang en 28 meter breed. Het schip is uitgerust met een LNG-brandstofsysteem. Hierdoor heeft het een aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk dan conventionele sleephopperzuigers.

Werkzaamheden:

Sleephopperzuigers worden ingezet op allerlei soorten baggerprojecten, zoals landaanwinning, het aanleggen en onderhouden van havens en waterwegen, het aanleggen van kunstmatige eilanden en het aanleggen van kustverdedigingswerken.

Foto: www.vanoord.com

Materieel in beeld

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet is zeer gevarieerd. Het gaat om grote baggerwerktuigen, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon maken van de vervuilde bodems, kraanpontons en werktuigen voor het aanbrengen van constructies. Dit materieel wordt voor de waterbouwsector ‘op maat‘ gemaakt, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.