Login
Logo Waterbouwers

Nautische zaken - zoet

Graafmachines_Vereniging_van_Waterbouwers

De zoete (binnenvaart) waterbouwvloot van de leden van de Vereniging van Waterbouwers bestaat uit allerlei soorten unieke schepen en drijvende werktuigen. Deze worden ingezet bij een breed scala aan werkzaamheden. Deze vloot bestaat onder andere uit duwbakken, zandzuigers, cutterzuigers, hopperzuigers, kraanschepen, schuifboten, bakkenzuigers, transportschepen, heischepen, sleepboten, duwboten, peilboten en surveyschepen.  

Wet- en regelgeving  

Om de belangen van haar leden en de vitaliteit van de waterbouwsector te waarborgen monitort en signaleert de Vereniging van Waterbouwers ontwikkelingen in nautisch (technisch) gerelateerde wet- en regelgeving. Daarnaast is de vereniging nauw betrokken bij de totstandkoming en interpretatie van voor de waterbouwsector relevante wet- en regelgeving.  
Dit doet de vereniging door de betrokken ministeries gevraagd én ongevraagd van advies te voorzien. Zowel door deel te nemen in diverse overlegstructuren als door het leveren van een proactieve bijdrage aan de voorbereiding van de inbreng van de Nederlandse delegatie bij het CESNI-PT in Brussel.  
Tegelijkertijd brengt de Adviseur Nautische zaken de Nederlandse nautisch technische waterbouwbelangen, in nauwe afstemming met de Kerngroep Nautische Zaken, richting Europa via actieve deelname aan de Nautical Technical Committee van het European Inland Waterway Transport Platform (IWT).   

Relevante dossiers

  • ES-TRIN
  • Certificering drijvende werktuigen
  • Vergroening Materieel