Login
Logo Waterbouwers

Sproeiponton

Sproeipontonb_Vereniging_van_Waterbouwers

Naam: 

Omega

Beschrijving:

Een sproeiponton is een ponton met positioneringmogelijkheden dienende om een zand-water-mengsel zo nauwkeurig mogelijk op de juiste plaats (onder water) te lozen. Dit type sproeiponton wordt gepositioneerd met vier lieren. De lieren halen of vieren automatisch zodat het schip zich beweegt in een door de bestuurder bepaalde richting.

Het sproeiponton krijgt zijn zand gedoseerd aangeleverd via een lange (soms deels drijvende) persleiding.

Werkzaamheden:

Een sproeiponton wordt gebruikt voor de aanwinning van land. Door zandwinning vanuit zandwinconcessies en dit op een andere plek te storten ontstaat nieuw landoppervlak. Het aangewonnen land kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden: havenontwikkeling, industrieterreinen, natuurontwikkeling, woningbouw en toerisme.

Materieel in beeld

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet is zeer gevarieerd. Het gaat om grote baggerwerktuigen, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon maken van de vervuilde bodems, kraanpontons en werktuigen voor het aanbrengen van constructies. Dit materieel wordt voor de waterbouwsector ‘op maat‘ gemaakt, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.