Login
Logo Waterbouwers

Arbeidsmarkt

De_Vries_en_van_de_Wiel_Vereniging_van_Waterbouwers
De_Vries_en_van_de_Wiel_Vereniging_van_Waterbouwers

Als regisseur en facilitator wil de vereniging via het thema Arbeidsmarkt beleid vaststellen voor de ontwikkeling van arbeidsmarktcampagnes, waarin de veelzijdigheid en de toegevoegde waarde van de waterbouwsector voor Nederland zichtbaar is, zodat de sector voldoende goed opgeleid personeel weet te vinden en te binden. Daarnaast wil de vereniging voorlichting geven en adviezen uitbrengen over praktische vormen van bindend werkgeverschap, waaronder leven lang ontwikkelen. Hierdoor kunnen leden beschikken over medewerkers met de juiste kennis en kunde die samen de grote, complexe maatschappelijke opgave in de waterbouw uitvoeren, rekening houdend met veranderende eisen en inzichten o.a. op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusie.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw

Via de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen Waterbouw en Bouw & Infra is de Vereniging van Waterbouwers o.a. betrokken bij meerdere campagnes die jongeren laat zien welke mogelijkheden de waterbouwsector biedt als zij willen bijdragen aan het wonen, werken en recreëren in de Nederlandse delta. Daarnaast is de vereniging lid van of deelnemer aan verschillende initiatieven die zich richten op de Human Capital Agenda in de waterbouw.

Vacatures

Meer vacatures