Login
Logo Waterbouwers

Platform Jonge Waterbouwers

2023_PJW_Bijeenkomst_Antwerpen2
2023_PJW_Bijeenkomst_Antwerpen2

Het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) is het ontmoetingspunt voor jonge mensen tot 40 jaar, die werkzaam zijn bij bedrijven die lid zijn van de Vereniging van Waterbouwers en die binnen hun werkkring (in de toekomst) een leidinggevende of daarmee vergelijkbare positie bekleden. Het doel van dit platform is om een netwerk te creëren van jongeren in de waterbouw  door middel van presentaties, bijeenkomsten, excursies en het delen van kennis.

Kennis en kunde uitwisselen is waardevol

Zo’n vier keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij de jonge waterbouwers elkaar ontmoeten. Er worden presentaties gegeven en discussies gevoerd. “Wij hebben te maken met serieuze opgaven waarbij het goed is om kennis en kunde met elkaar uit te wisselen. Dat doen we onderling, maar ook met andere partijen, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, waterschappen en andere opdrachtgevers. Daarnaast is het platform een gezellige club van mensen bij elkaar”, zo geeft voorzitter Patrick van Broekhoven aan.

Ervaringen

 “De events van het platform vind ik zeer interessant doordat ik regelmatig op projecten kom waar wij vanwege de grootte van het project zelf niet op inschrijven. Het is altijd zeer leerzaam om te zien hoe deze projecten uitgevoerd worden! Ook komt het voor dat er een projectbezoek wordt georganiseerd op projecten waar wij zelf op hebben ingeschreven maar niet hebben aangenomen. In dat geval is het interessant om te zien wat een concullega anders doet dan wij tijdens tenderfase voor ogen hadden.”

Fabian Verkaaik  - De Klerk Werkendam

Meer weten over PJW? Lees de nieuwsberichten