Login
Logo Waterbouwers

Waterbouwwerkzaamheden

Bagger_Vereniging_van_Waterbouwers

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden de waterbouwbedrijven zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. Het leeuwendeel van het werk in Nederland wordt door overheden aanbesteed. Rijkswaterstaat is naar omzet de grootste opdrachtgever, gevolgd door waterschappen, provincies, gemeenten en private partijen. Ongeveer een tiental grote en middelgrote waterbouwbedrijven is actief op de Europese en wereldmarkt. Zij richten zich in veel gevallen op grootschalige projecten zoals de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en de aanleg van nieuw land in zee en kust- en oeverbescherming. Ondanks het internationale karakter hebben de internationaal werkende bedrijven hun wortels nog stevig in de Nederlandse bodem.

Complexe omgeving

Waterbouwers hebben te maken met een steeds complexere omgeving. Wet- en regelgeving zou getoetst moeten worden op integraliteit. Ook bronbeleid is een belangrijk aandachtspunt.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen staat hoog op de agenda bij waterbouwers. Voor 2030 hebben de bedrijven al het materieel dat CO2 en NOx uitstoot (vergaand) aangepast. Bijvoorbeeld door motoren te retrofitten, emissieloze motoren in te bouwen of over te schakelen op groene waterstof. Lees verder

Arbeidsmarkt

De waterbouwsector heeft talentvolle jongeren door zijn grote diversiteit aan werkzaamheden veel te bieden. De Vereniging van Waterbouwers zet daarbij in op waterbouwonderwijs dat goed aansluit op de praktijk. Bedrijven zorgen ervoor dat ze de kennis binnen hun organisaties doorgeven aan de nieuwe generaties. Lees verder

Meer weten? Ontdek de verschillende waterbouwwerkzaamheden: