Login
Logo Waterbouwers

Kerngroep Markt

Header_Nieuwsflits_Algemeen_Vereniging_van_Waterbouwers.jpg
Header_Nieuwsflits_Algemeen_Vereniging_van_Waterbouwers.jpg

Onderwerpen:  

De Kerngroep Markt heeft als belangrijkste taak om de ontwikkelingen in de waterbouwmarkt te volgen en de leden en stakeholders hierover te informeren. De deelnemers houden zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen: 

  • de aanbestedingspraktijk 
  • de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
  • duurzaamheid 
  • het inkoopbeleid. 

Subgroepen: 

  • Werkgroep Coördinatieoverleg 
  • Werkgroep Grond en Baggerspecie 

Voorzitter:  

  • Jan Huijbers Van den Herik-Sliedrecht 

Secretaris:  

  • Yves Marsé Vereniging van Waterbouwers