Login
Logo Waterbouwers

Materieel

2023_Twentekanalen_Van_Oord_Hakkers_Beens

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan het proactief beïnvloeden van nautisch gerelateerde wet- en regelgeving die van invloed (kan) zijn op de atypische waterbouwvloot.

2023_Twentekanalen_Van_Oord_Hakkers_Beens

Waarborgen van een toekomstbestendige duurzame waterbouwvloot

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan het proactief beïnvloeden van nautisch gerelateerde wet- en regelgeving die van invloed (kan) zijn op de atypische waterbouwvloot.

Dit doet zij onder andere door het monitoren van ontwikkelingen en het behartigen van de belangen van haar leden. Zowel met betrekking tot de (zoute) zeegaande als de (zoete) binnenvaartvloot.

Via de Kerngroep Nautische zaken wordt gewerkt aan het waarborgen van een toekomstbestendige duurzame waterbouwvloot.

A-typische schepen 

Vergeleken tot de reguliere binnen- en zeevaart beschikt de waterbouw over een zogenoemde a-typische vloot die afwijkt van de meeste scheepstypen. Deze unieke en breed inzetbare vloot kan niet zonder meer vergeleken worden met schepen die voor ander soort werkzaamheden ontwikkeld zijn. 

Aangezien de meeste wet- en regelgeving op de logistieke keten is gericht, is die in veel gevallen niet één op één geschikt voor de waterbouwvloot en/of de waterbouwwerkzaamheden.