• “Ik zoek de uitdagingen op in materialen, technieken en processen”

  “Ik zoek de uitdagingen op in materialen, technieken en processen”

  Warner Kroes is werkzaam als tweede Werktuigkundige bij Van Oord. “Als kleine jongen droomde ik ervan om stuurman te worden en de wereld over te reizen met een schip. Ik had nooit gedacht dat mijn uitdagingen zouden gaan liggen in de machinekamer van baggermaterieel. Toch voel ik me er helemaal thuis. In mijn functie moet je van alle technische aspecten aan boord een beetje kennis in huis hebben; denk aan elektriciteit, dieselmotoren, pompen, compressoren, drinkwater maken uit zeewater, besturingstechniek, materiaalsoorten en onderhoud. Er kan in de praktijk van alles gebeuren, waarbij je op zoek moet gaan naar oplossingen voor een bepaalde situatie. Elke dag zijn er andere werkzaamheden uit te voeren. Die afwisseling van het werken in teamverband met verschillende technieken en processen maakt deze baan juist zo leuk om te doen.”

  LEES MEER
 • “Project Markermeerdijken vraagt om maatgerichte oplossingen”

  “Project Markermeerdijken vraagt om maatgerichte oplossingen”

  De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam beschermen zo’n 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen overstromingen. Uit de toetsing van de dijken in 2006 bleek dat grote delen van de Markermeerdijken over een lengte van 33 kilometer niet voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Daarom worden deze dijken versterkt door de Alliantie Markermeerdijken. Dit is een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (‘publiek’), Boskalis en VolkerWessels (‘privaat’). De werkzaamheden die twee jaar geleden zijn gestart vorderen gestaag. Willem-Jan de Vos, namens de private partijen lid van het Alliantiemanagementteam, en Arjen Los, Projectdirecteur Unie Marken geven aan dat het project flink wat uitdagingen met zich meebrengt, zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase.

  LEES MEER
 • Dijkversterking Houtribdijk

  Dijkversterking Houtribdijk

  De Houtribdijk is een primaire kering die het Markermeer van het IJsselmeer scheidt. De 25 km lange dijk tussen Enkhuizen en Lelystad voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Daarom is de dijk, samen met bijhorende dammen en grondlichamen tussen 2017 en 2020 versterkt. Ze is nu bestand tegen stormen die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen. In dit project is waterveiligheid gecombineerd met het verbeteren van de biodiversiteit en creëren van natuur- en recreatiegebied.

  LEES MEER
 • “Hydraulisch transport vormt de kern om te kunnen baggeren”

  “Hydraulisch transport vormt de kern om te kunnen baggeren”

  We hebben kapitaalintensieve schepen. Pompen, aandrijvingen en leidingsystemen vervullen daarin een essentiële rol. “Voor waterbouwers is het belangrijk om je daarvan bewust te zijn en je enigszins te verdiepen in de werking van hydraulica. Je hoeft geen specialist te zijn, maar je moet wel enige basiskennis in huis hebben om bepaalde situaties te kunnen herkennen, aangezien deze vaak aan de voorkant al zichtbaar zijn”, zo geeft Paul Vercruijsse (DEME) aan. Hij is al al 25 jaar werkzaam in de baggerindustrie. Zijn collega Geert Vanneste (DEME) kan dit beamen. “Door een specialist binnen je eigen organisatie erbij te betrekken en de juiste beschrijvingen mee te geven, kunnen snel oplossingen gevonden worden.” Beide heren geven het advies aan waterbouwers om Module 2 van de VOUW-opleiding te volgen, omdat hierin de werking van hydraulisch transport en de basisbeginselen zoals de motor, de pompen en (drijvende) pijpleidingen aan bod komen.

  LEES MEER