• Samenwerken is topprioriteit

  Samenwerken is topprioriteit

  Als het gaat om innovatie mag er in de ogen van Rogier van der Sande in de sector wel een tandje bij. De voorzitter van de Unie van Waterschappen geeft tegelijkertijd in een artikel in het Waterbouw Kompas 2021 aan dat sinds de lancering van de marktvisie er meer ruimte is ontstaan om in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken. “En dat is noodzakelijk omdat de opgaven voor de waterschappen en de waterbouwsector steeds complexer worden."

  LEES MEER
 • Maak kennis met … Marcel Terluin

  Maak kennis met … Marcel Terluin

  Per 1 april jl. is Marcel Terluin in dienst getreden bij de Vereniging van Waterbouwers. Als Beleidsadviseur Sociale Zaken & Opleidingen zal hij zich bezighouden met het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel voor de waterbouwsector en de ontwikkeling van een aantrekkelijk sociaal beleid om medewerkers blijvend aan de waterbouwsector te verbinden. Marcel heeft een brede HR-achtergrond en wil straks de verbindende schakel vormen tussen scholen en de arbeidsmarkt.

  LEES MEER
 • Uniform overheidsbeleid voor verduurzaming waterbouw

  Uniform overheidsbeleid voor verduurzaming waterbouw

  Waterbouwers streven continu naar verduurzaming en mogelijkheden tot uitstootreductie en vergroening van de waterbouwvloot. Om ambities te realiseren biedt de Vereniging van Waterbouwers het Kabinet en de Tweede Kamer handreikingen aan om hier concreet invulling aan te kunnen geven. Zo pleit de vereniging voor één uniform lange termijn transitiepad vanuit de overheid in overleg met markt en opdrachtgevers, beloning van duurzaamheid in een realistisch tijdpad, voldoende passende infrastructuur en voldoende financiële middelen.

  LEES MEER
 • Er is veel kennis, kunde en gedrevenheid

  Er is veel kennis, kunde en gedrevenheid

  Per jaar varen er zo'n 30.000 zeeschepen en 200.000 binnenvaartschepen de Rotterdamse haven binnen. Geen wonder dat het Havenbedrijf 'iets' met waterbouwers doet. “Na Rijkswaterstaat en de waterschappen komen we, qua opdrachtgeverschap, op een goede derde plaats. We zijn de grootste partij van de kleintjes," zegt Steens in een artikel in het Waterbouw Kompas 2021. Hij geeft verder in het artikel aan dat het Havenbedrijf ook zaken doet met kleinere aannemers. Naar zijn oordeel is hun grote voordeel dat zij de haven goed kennen, veelal eigen equipment hebben en goed zijn in hun logistiek.

  LEES MEER