• Akkoord cao’s Waterbouw bereikt

  Akkoord cao’s Waterbouw bereikt

  Cao-partijen in de Waterbouw: FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers hebben een cao-akkoord bereikt over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw. 

  De arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw heeft een looptijd van een jaar: van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

  • De cao-lonen zullen gedurende de looptijd per 1 april 2022 met 3,75% stijgen. Op 1 oktober 2022 ontvangen de werknemers een éénmalige uitkering van € 150,--.
  • Partijen zijn overeengekomen dat de tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26 en 29 per 1 april 2022 worden verhoogd met 3,75%.
  De bedrijfstak eigenregelingen (BTER) cao Waterbouw voor het O&O-fonds Waterbouw is afgesloten met een looptijd van vijf jaar: van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2027.
  Daarnaast is er een nieuwe bedrijfstak eigenregelingen (BTER) cao voor de RVU Waterbouw afgesloten met een looptijd van vijf jaar: van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2027.

  LEES MEER
 • Wij houden van korte lijntjes zowel naar binnen als naar buiten

  Wij houden van korte lijntjes zowel naar binnen als naar buiten

  Thijs Schouten is projectuitvoerder bij Baggerbedrijf West Friesland. Hij is gespecialiseerd in oeverwerkzaamheden, beschoeiingen en het plaatsen van damwanden, maar als extra inzet nodig is of een collega ziek is, dan springt hij bij. Dan staat hij zelf ook met een schep, schuifboot of kraan op de projectlocatie. “We zijn met een team van 13 medewerkers, waarvan acht personen in de uitvoering buiten op projecten. Het contact met anderen is laagdrempelig en transparant omdat de directie vaak op de werkvloer aanwezig is. We hebben korte lijntjes, zowel binnen ons bedrijf als richting opdrachtgevers. Voor elk project is er een vaste contactpersoon die de details kent; van ontwerp tot en met de uitvoering. Dat maakt dat we indien nodig makkelijk kunnen schakelen.”

  LEES MEER
 • Veilig Werken Op Zee: campagne voor beter veiligheidsbewustzijn in de maritieme sector

  Veilig Werken Op Zee: campagne voor beter veiligheidsbewustzijn in de maritieme sector

  Sectororganisaties werken samen aan meer bewustwording.
  “Er moet hernieuwde aandacht komen voor veilig werken op zee.” Dat vindt Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Een goede start daarmee is de campagne ‘Veilig Werken Op Zee’ die symbolisch wordt gelanceerd op de internationale Dag van de Zeevarende (25 juni). Ieder jaar vinden er op zee zo’n honderd ernstige tot zeer ernstige incidenten plaats. Uit de Rapportage 'Ongevallen scheepvaart' van de OVV blijkt dat in bijna de helft van die incidenten sprake is van een arbeidsongeval. Om dat aantal te verlagen moet er blijvende aandacht zijn voor veiligheidsbewustzijn.

  LEES MEER
 • ‘Het is prettig als mensen mij om specialistisch advies komen vragen’

  ‘Het is prettig als mensen mij om specialistisch advies komen vragen’

  Rowan van Paassen is alweer ruim vijf jaar werkzaam bij Verboon Maasland. “We zijn met een klein team op kantoor verantwoordelijk voor calculatie en werkvoorbereiding. Zo zijn we van de aanbesteding tot de oplevering betrokken.” Het werk bestaat onder andere uit calculeren, het schrijven van EMVI-plannen, de werkvoorbereiding en een stuk inkoop. Daarnaast zorgen Van Paassen en zijn collega’s voor een goede begeleiding tijdens het werk tot aan de oplevering en houden zij continu contact met de opdrachtgever. “Dat maakt het werk leuk en divers. Bij grotere bedrijven heb je vaak maar een taak. Hier heb ik met alle onderdelen van het vak te maken.”

  LEES MEER