• Simulatietool voorspelt energieverbruik van sleephopperzuigers

  Simulatietool voorspelt energieverbruik van sleephopperzuigers

  Diederik Janssen, een veelbelovende afgestudeerde van de TU Delft, Civiele Techniek, Sectie Waterbouw - Ports and Waterways, is genomineerd voor de prestigieuze Waterbouwprijs 2023. Deze erkenning volgt op zijn indrukwekkende onderzoeksscriptie over "Fysica-gebaseerde energieschatting tijdens de laadfase van een Trailing Hopper Suction Dredger (TSHD)", die in opdracht van Van Oord, in samenwerking met de TU Delft, is uitgevoerd.

  LEES MEER
 • Innovatieve aanpak voor reductie van overstromingsrisico's

  Innovatieve aanpak voor reductie van overstromingsrisico's

  Maria Montijn, een veelbelovende afgestudeerde student Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft, is met haar afstudeerscriptie genomineerd voor de prestigieuze Waterbouwprijs 2023. Maria Montijn heeft haar passie voor waterbeheer en adaptieve strategieën tot leven gebracht in haar onderzoek, in opdracht van Royal HaskoningDHV, waarbij ze het hoofd biedt aan een groeiend probleem veroorzaakt door klimaatverandering. "De toenemende gevolgen van klimaatverandering hebben ertoe geleid dat we niet langer slechts kunnen vertrouwen op mitigatiemaatregelen, die zorgen voor reductie in C02-uitstoot", zegt Maria Montijn. "We moeten ook investeren in adaptatiemaatregelen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat en om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen."

  LEES MEER
 • Rekeninnovaties bij dijkversterkingsprojecten

  Rekeninnovaties bij dijkversterkingsprojecten

  Micha Starink en Joppe Vugts, recent afgestudeerd aan de opleiding Civiele Techniek bij Avans Hogeschool, hebben de eer om met hun afstudeerscriptie genomineerd te zijn voor de Waterbouwprijs 2023. In hun onderzoek naar het omgaan met rekeninnovaties bij dijkversterkingsprojecten hebben Micha Starink en Joppe Vugts enkele opmerkelijke bevindingen gedaan. Volgens Starink: "Het Rijk schrijft vanaf 2023 niet meer voor welke rekenmodellen moeten worden gebruikt in de beoordeling. De waterschappen moeten zelf bepalen welke rekenmethode ze gebruiken om de overstromingskans te berekenen. Dit maakt de ontwikkeling van rekeninnovaties mogelijk."

  LEES MEER
 • Paalmatras biedt innovatief alternatief voor ontlastvloer bij diepzeekades

  Paalmatras biedt innovatief alternatief voor ontlastvloer bij diepzeekades

  Balder de Gier, afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam met een scriptie in Civiele Techniek, heeft de eer om genomineerd te zijn voor de Waterbouwprijs 2023. Deze prestigieuze nominatie volgt op zijn onderzoek dat hij heeft uitgevoerd in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, waarin hij de mogelijkheid onderzocht om de betonnen horizontale ontlastvloer in het huidige diepzeekade ontwerp te vervangen door een paalmatras. “Mijn doel was om tot innovatieve en duurzame oplossingen te komen, die zowel een kostenbesparing als een reductie in het gebruik van grondstoffen zouden opleveren”, aldus de Gier.

  LEES MEER