• Als familiebedrijf kijken wij over de generaties heen

  Als familiebedrijf kijken wij over de generaties heen

  Zand en grind winnen in een Natura2000 gebied met een minimale impact op de omgeving. Een utopie? Niet als je het laat uitvoeren door K3Delta. Door een uitgekiend ontwerp in combinatie met een installatie die gevoed wordt door een drijvend zonnepark is het project CO2 neutraal. Tegelijkertijd versterk je hiermee de natuur, hoogwaterveiligheid en recreatiemogelijkheden. "Als familiebedrijf kijken wij over de generaties heen.”

  In samenwerking met landgoed Middachten werkt K3Delta samen aan de gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid. Door het winnen van zand en grind ontstaat er een toekomstproof gebied, waar meer ruimte is voor water en natuur, met respect voor de aanwezige landbouw en landgoederen. “We willen in 2030 bedrijfsbreed echt fysiek C02 neutraal zijn. Dus niet door te compenseren”, vertelt Vivian van de Kamp. “Als eerste hebben we alle diesel aangedreven materieel omgebouwd naar elektrisch aangedreven materieel. De tweede stap was dat we onze eigen stroom op wilden wekken door de aanleg van (drijvende) parken met zonnepanelen. In totaal wekken we nu zo'n 11 megawatt op. Dat is ongeveer 80% van onze elektriciteitsbehoefte. Uiteraard gaan we in de toekomst voor de 100%"

  LEES MEER
 • Klimaatbestendig en natuurvriendelijk beekdal

  Klimaatbestendig en natuurvriendelijk beekdal

  In opdracht van Waterschap Aa en Maas is Van den Biggelaar Grond- en waterbouw, samen met een aantal andere partijen, momenteel bezig om het beekdal van de Aa en de Kleine Aa klimaatbestendiger en natuurvriendelijker in te richten. De beek wordt weer in oude staat hersteld door deze meer te laten slingeren (meanderen) en daarnaast is het beekprofiel aangepast. “Met het doorvoeren van deze maatregelen wordt het beekdal in een gebied van 8 kilometer in de gemeente Someren en Asten beter bestand tegen weersextremen, zoals perioden van droogte en piekbuien. Zo kunnen ze water in natte tijden vasthouden en gebruiken voor droge tijden. Daarnaast worden er een aantal natuurvriendelijke maatregelen in het beekdal doorgevoerd om de biodiversiteit in het beekdal te bevorderen”, zo geeft Tom Bastiaansen, omgevingsmanager bij aannemer Van den Biggelaar Grond- en waterbouw aan.

  LEES MEER
 • Toekomstbestendige herinrichting van pittoreske haven Brouwershaven

  Toekomstbestendige herinrichting van pittoreske haven Brouwershaven

  In opdracht van de Gemeente Schouwen-Duiveland heeft Aquavia de Oude en Nieuwe Jachthaven in Brouwershaven opnieuw ingericht. Zo zijn er baggerwerkzaamheden uitgevoerd en zijn de bestaande steigers van de 450 ligplaatsen aangepakt en voorzien van moderne installaties. “Eén van de doelstellingen was om zoveel mogelijk van de vrijkomende materialen te hergebruiken.” aldus projectleider Manno Buijsrogge. “We hergebruiken de meeste houten palen en het vrijgekomen hout van de oude steigers krijgt ook een nieuwe functie.” Door het onderhoud is de jachthaven van Brouwershaven goed voorbereid op de toekomst, maar blijft het kenmerkende historische aanzicht behouden.

  LEES MEER
 • We moeten echt samen het verschil willen maken

  We moeten echt samen het verschil willen maken

  Het lag niet helemaal voor de hand dat Jeroen Gijzen in de waterbouwsector terecht zou komen. “Feitelijk heb ik een achtergrond in de milieuchemie”, vertelt hij enthousiast. “Als QHSE-S ben ik verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk leiden van alle activiteiten van het QHSE-S departement waaronder het in stand houden van een goed functionerend integraal kwaliteitssysteem.” Daarnaast is Gijzen verantwoordelijk voor het (op)volgen van duurzaamheidaspecten zoals de CO2-Prestatieladder in de markt met betrekking tot de activiteiten van de Vries & van de Wiel. De klimaatambitie van 2030 moet volgens Gijzen een heel eind te halen zijn. “We moeten het echter wel samen doen.”

  LEES MEER