Login
Logo Waterbouwers

Arbeidsomstandigheden en Veiligheid

Tebezo_Vereniging_van_Waterbouwers
Tebezo_Vereniging_van_Waterbouwers

Als adviseur wil de vereniging via het thema Arbo & Veiligheid werkgevers ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van arbobeleid, dat zorgt dat medewerkers in de waterbouw kunnen rekenen op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Op deze manier wordt bijgedragen aan het binden van personeel en een vitale waterbouwsector ten behoeve van een veilig leefbare Nederlandse delta. De uitvoering van de onderwerpen gerelateerd aan arbo & veiligheid is ondergebracht bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw. De Vereniging van Waterbouwers is lid van de Werkgroep Arbo & Veiligheid, waar zij de belangen van de werkgevers behartigt.

Relevante dossiers:

  • Arbocatalogus waterbouw
  • Top 5 risico’s Waterbouw
  • Veiligheid
  • VGM Handboek
  • Arbo & Veiligheidscursussen Waterbouw

Lees verder over de thema’s die worden behandeld op het gebied van arbo & veiligheid: Waterbouw.nl | Arbo & Veiligheid