Login
Logo Waterbouwers

Vereniging van Waterbouwers

Wij behartigen de belangen van de leden en werken continu aan een vitale waterbouwsector. Dat doen wij onder andere door het delen van kennis en het organiseren van activiteiten. Maar bovenal brengen wij het mooie vak van de waterbouw onder de aandacht van een breed publiek.

Over ons
  • ‘Waterkwaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid’

    De Europese Kaderrichtlijn Water, kortweg KRW, stelt sinds 2000 normen aan onze wateren. Of Nederland die haalt in 2027 hangt van veel factoren af, ook waar we beperkt invloed op kunnen hebben. Veel partijen doen hun best om de waterkwaliteit te verbeteren. Havenbedrijf Rotterdam is er een van. De inspanningen in binnen- én buitenland hebben reeds geleid tot schoner water en een schonere waterbodem in de haven. Maar we zijn er nog niet. Heeft de richtlijn consequenties voor waterbouwprojecten? We spreken erover met Marc Eisma, beleidsadviseur water van Havenbedrijf Rotterdam: “Wat we zeker weten, is dat er nog veel onzeker is.”

    Lees meer

Onze leden