Login
Logo Waterbouwers

Zeegaand Baggerponton

Herik_Prins_2_Vereniging_van_Waterbouwers

Naam: 

Prins 5

Beschrijving:

Dit baggerponton bestaat uit een 140 tons hydraulische graafmachine welke is vastgemaakt aan de voorkant van het ponton.
Het ponton heeft 3 spudpalen met een lengte van 21 meter.
De graafmachine heeft een bak van 6m3 zodat dit een machine is voor de wat grotere baggerwerkzaamheden.

Werkzaamheden:

Dit ponton kan worden toegepast op allerlei baggerwerken maar vooral voor werkzaamheden in (zee) havens. Hiermee wordt vooral, zand, slib en zware klei gebaggerd.

Foto: Van den Herik - Sliedrecht I www.herik.nl

Materieel in beeld

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet is zeer gevarieerd. Het gaat om grote baggerwerktuigen, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon maken van de vervuilde bodems, kraanpontons en werktuigen voor het aanbrengen van constructies. Dit materieel wordt voor de waterbouwsector ‘op maat‘ gemaakt, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouwsector past innovatieve technieken toe en heeft in de afgelopen jaren het waterbouwmateriaal doorontwikkeld.