Login
Logo Waterbouwers

Baggerwerkzaamheden en suppleties

template_website_hero_953x536 werkbestand

Waterbouwers voeren verschillende baggerwerkzaamheden uit langs de kust, in havens, rivieren, kanalen, meren, polders, sloten en andere watergangen, om deze te onderhouden. Dat is noodzakelijk om vaarwegen op diepte te houden zodat schepen kunnen blijven varen en  voor een goede waterkwaliteit en voldoende doorstroming van het water.  Kustsuppleties worden uitgevoerd om het achterland te beschermen tegen hoge zeewaterstanden en de toenemende zeespiegelstijging. Bij baggeren gaat het over het ontgraven van waterbodems, het transporteren van het gebaggerde materiaal naar een (tijdelijk) depot en het eventueel behandelen ervan en weer deponeren op de plaats van bestemming. Het zand dat vrijkomt bij het baggeren en suppleties wordt vaak ingezet voor de winning van bouwstoffen (bijvoorbeeld zand en grind) en voor landaanwinning (daarbij wordt een nieuw landoppervlak aangevuld met grind of zand).

template_website_hero_953x536 werkbestand

Waterbouwers voeren verschillende baggerwerkzaamheden uit langs de kust, in havens, rivieren, kanalen, meren, polders, sloten en andere watergangen, om deze te onderhouden. Dat is noodzakelijk om vaarwegen op diepte te houden zodat schepen kunnen blijven varen en  voor een goede waterkwaliteit en voldoende doorstroming van het water.  Kustsuppleties worden uitgevoerd om het achterland te beschermen tegen hoge zeewaterstanden en de toenemende zeespiegelstijging. Bij baggeren gaat het over het ontgraven van waterbodems, het transporteren van het gebaggerde materiaal naar een (tijdelijk) depot en het eventueel behandelen ervan en weer deponeren op de plaats van bestemming. Het zand dat vrijkomt bij het baggeren en suppleties wordt vaak ingezet voor de winning van bouwstoffen (bijvoorbeeld zand en grind) en voor landaanwinning (daarbij wordt een nieuw landoppervlak aangevuld met grind of zand).

Ontdek onze projecten

 

Bekijk hier alle projecten