Login
Logo Waterbouwers

Constructieve waterbouw

208_Vereniging_van_Waterbouwers

Met de aanleg van kades, remmingswerken, sluizen en gemalen, beschermen waterbouwers sinds jaar en dag grote delen van ons land en zorgen ze dat een belangrijk deel van onze economie kan draaien. Waterbouwers ontwerpen, bouwen, onderhouden en vervangen deze zogenaamde ‘natte’ infrastructuur over het water.  Denk daarbij ook aan duikers, bruggen, stuwen, hoogwaterkeringen en afmeervoorzieningen. Deze en nog veel meer werkzaamheden vallen allemaal onder deze allesomvattende term. Bij onderhoudswerkzaamheden of vernieuwing worden niet alleen de kunstwerken aangepakt maar vaak ook de omgeving er omheen. Zo blijft Nederland toekomstbestendig.

Met de aanleg van kades, remmingswerken, sluizen en gemalen, beschermen waterbouwers sinds jaar en dag grote delen van ons land en zorgen ze dat een belangrijk deel van onze economie kan draaien. Waterbouwers ontwerpen, bouwen, onderhouden en vervangen deze zogenaamde ‘natte’ infrastructuur over het water.  Denk daarbij ook aan duikers, bruggen, stuwen, hoogwaterkeringen en afmeervoorzieningen. Deze en nog veel meer werkzaamheden vallen allemaal onder deze allesomvattende term. Bij onderhoudswerkzaamheden of vernieuwing worden niet alleen de kunstwerken aangepakt maar vaak ook de omgeving er omheen. Zo blijft Nederland toekomstbestendig.

Ontdek onze projecten

 

Bekijk hier alle projecten