Login
Logo Waterbouwers

Zand- en grindwinning

171_Vereniging_van_Waterbouwers

Door de winning van zand en grind leveren waterbouwers primaire grondstoffen voor de realisatievan andere waterbouwprojecten of  voor andere toepassingen, bijvoorbeeld in de industrie, bouw, sport en recreatieve sector. Waterbouwers beseffen dat ze voor een langere periode aanwezig zijn in een gebied en dat ze een blijvende verandering in het gebied achterlaten. Daarom benaderen ze een winlocatie vanuit de totale inpassing in het landschap. Want voor wat de natuur ons geeft, geven we graag iets terug. Daarmee zorgen waterbouwers niet alleen voor de winning van belangrijke bouwgrondstoffen, maar ook voor waterveiligheid en waterberging en natuur- en gebiedsontwikkeling. Daarmee dragen ze bij aan een fijne leefomgeving.

171_Vereniging_van_Waterbouwers

Door de winning van zand en grind leveren waterbouwers primaire grondstoffen voor de realisatievan andere waterbouwprojecten of  voor andere toepassingen, bijvoorbeeld in de industrie, bouw, sport en recreatieve sector. Waterbouwers beseffen dat ze voor een langere periode aanwezig zijn in een gebied en dat ze een blijvende verandering in het gebied achterlaten. Daarom benaderen ze een winlocatie vanuit de totale inpassing in het landschap. Want voor wat de natuur ons geeft, geven we graag iets terug. Daarmee zorgen waterbouwers niet alleen voor de winning van belangrijke bouwgrondstoffen, maar ook voor waterveiligheid en waterberging en natuur- en gebiedsontwikkeling. Daarmee dragen ze bij aan een fijne leefomgeving.

Ontdek onze projecten

 

Bekijk hier alle projecten