Vereniging

Een vereniging voor alle leden

De Vereniging van Waterbouwers telt in totaal 91 leden. Zowel grote internationaal opererende bedrijven als middelgrote tot zelfs éénpitters zijn lid van de vereniging. Met het organiseren van inhoudelijke activiteiten, het delen van kennis én het behartigen van de belangen, zijn wij een ondernemende vereniging waar al onze leden zich in kunnen herkennen.

LEES MEER

Visie & Missie

Vitale waterbouwers zijn essentieel om leven en economische ontwikkeling in de Nederlandse delta mogelijk te maken

Voor het leven in een delta in Nederland of elders in de wereld is de waterbouwsector van enorm belang. Om dit leven op het gewenste niveau te houden en om een duurzame economische ontwikkeling mogelijk te maken, zijn vitale aannemers in de Nederlandse waterbouw heel hard nodig. In onze visie is een vitale aannemer in de waterbouw groeiend en renderend, speelt hij actief in op (veranderingen in) de markt en heeft hij realiteitszin. Een vitale aannemer zorgt automatisch voor een vitale keten.

Het is onze missie om voor deze vitale ondernemer een onmisbare steunpilaar te zijn.

HET BESTUUR  

HET Bureau  

 
image description

KERNGROEP & WERKGROEPEN

Ondernemingen, ondernemers en hun medewerkers delen in kerngroepen en werkgroepen informatie, opvattingen en kennis en ervaring. De kern- en werkgroepen bestaan uit een representatieve vertegenwoordiging van medewerkers uit grotere, middelgrote en kleinere ondernemingen. De informatie die de deelnemers tijdens de bijeenkomsten naar voren brengen gebruiken we als basis voor het te voeren beleid.

PLATFORMS

Naast de kern- en werkgroepen hebben wij binnen de vereniging ook nog zogenoemde platforms. Dit zijn ontmoetingspunten voor onze leden en hebben voornamelijk een sociale functie. De platforms worden echter ook gebruikt om signalen uit de betreffende achterban op te vangen en door te spelen naar de vertegenwoordigers in de relevante kerngroep. Als het zo uitkomt kunnen de platforms zelf sociale evenementen organiseren. Er zijn binnen de Vereniging van Waterbouwers een drietal platforms actief.

Platform Jonge Waterbouwers (PJW)

De leden van dit platform zijn jonge mensen tot 40 jaar die werkzaam zijn bij lidbedrijven van de vereniging en die binnen hun werkkring een leidinggevende of daarmee vergelijkbare positie bekleden.

Platform Kleinschalig Baggeraars (PKB)

De leden van het Platform Kleinschalig Baggeren zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van kleinschalige baggerwerken.

Platform Nautische Dienstverleners (PND)

De leden van het Platform Nautische Dienstverleners (PND) verlenen nautische diensten in de waterbouwsector met beunschepen, sleep- en duwboten en surveyvaartuigen.