Vereniging

Een vereniging voor alle leden

De Vereniging van Waterbouwers telt in totaal 91 leden. Zowel grote internationaal opererende bedrijven als middelgrote tot zelfs éénpitters zijn lid van de vereniging. Met het organiseren van inhoudelijke activiteiten, het delen van kennis én het behartigen van de belangen, zijn wij een ondernemende vereniging waar al onze leden zich in kunnen herkennen.

LEES MEER

Visie & Missie

De vereniging is er voor de waterbouw in Nederland maar ook met oog voor Europese ontwikkelingen. Een krachtige en vitale waterbouwsector is belangrijk voor onze leden en voor onze maatschappij.

De sector blijft krachtig en vitaal door de juiste randvoorwaarden en een gezond speelveld na te streven en ook oog te hebben voor de juiste marktverhoudingen en werkbare wet- en regelgeving. De vereniging wil zijn leden in staat stellen hun vak uit te oefenen en hen helpen in te spelen op veranderingen.

LEES MEER

HET BESTUUR  

HET Bureau  

 
image description

KERNGROEP & WERKGROEPEN

Ondernemingen, ondernemers en hun medewerkers delen in kerngroepen en werkgroepen informatie, opvattingen en kennis en ervaring. De kern- en werkgroepen bestaan uit een representatieve vertegenwoordiging van medewerkers uit grotere, middelgrote en kleinere ondernemingen. De informatie die de deelnemers tijdens de bijeenkomsten naar voren brengen gebruiken we als basis voor het te voeren beleid.

PLATFORMS

Naast de kern- en werkgroepen hebben wij binnen de vereniging ook nog zogenoemde platforms. Dit zijn ontmoetingspunten voor onze leden en hebben voornamelijk een sociale functie. De platforms worden echter ook gebruikt om signalen uit de betreffende achterban op te vangen en door te spelen naar de vertegenwoordigers in de relevante kerngroep. Als het zo uitkomt kunnen de platforms zelf sociale evenementen organiseren. Er zijn binnen de Vereniging van Waterbouwers een drietal platforms actief.

Platform Jonge Waterbouwers (PJW)

De leden van dit platform zijn jonge mensen tot 40 jaar die werkzaam zijn bij lidbedrijven van de vereniging en die binnen hun werkkring een leidinggevende of daarmee vergelijkbare positie bekleden.

Platform Kleinschalig Baggeraars (PKB)

De leden van het Platform Kleinschalig Baggeren zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van kleinschalige baggerwerken.

Platform Nautische Dienstverleners (PND)

De leden van het Platform Nautische Dienstverleners (PND) verlenen nautische diensten in de waterbouwsector met beunschepen, sleep- en duwboten en surveyvaartuigen.

NETWERK

De Vereniging van Waterbouwers participeert vanuit strategisch belang in een groot aantal organisaties en initiatieven.