Login
Logo Waterbouwers

Schoolvoorbeeld van toekomstbestendig bouwen

Circulaire oever in Oude Vaart bij Hasselt

2024_Beens_Groep_artikel_De_Waterbouwer_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Duurzaamheid

Provincie 0verijssel wil in 2030 50% minder grondstoffen gebruiken voor haar infrastructurele projecten. In 2050 moet zelfs al het materiaal op hergebruik gebaseerd zijn. Dit zijn circulaire doelstellingen die de waterbouwers van Beens Groep als muziek in de oren klinken. Zo realiseerde Beens Groep onlangs met gebruikte damwanden een circulaire oever langs de provinciale weg N337. Een innovatieve zand-sproeitechniek maakte baggeren en het afvoeren van slib overbodig. Harry Post legt graag uit, waarom dit project een schoolvoorbeeld van circulariteit en vindingrijkheid is.

2024_Beens_Groep_artikel_De_Waterbouwer_Vereniging_van_Waterbouwers

Provincie 0verijssel wil in 2030 50% minder grondstoffen gebruiken voor haar infrastructurele projecten. In 2050 moet zelfs al het materiaal op hergebruik gebaseerd zijn. Dit zijn circulaire doelstellingen die de waterbouwers van Beens Groep als muziek in de oren klinken. Zo realiseerde Beens Groep onlangs met gebruikte damwanden een circulaire oever langs de provinciale weg N337. Een innovatieve zand-sproeitechniek maakte baggeren en het afvoeren van slib overbodig. Harry Post legt graag uit, waarom dit project een schoolvoorbeeld van circulariteit en vindingrijkheid is.

In de Oude Vaart moest een waterkant met verrotte houten palen vervangen worden. Bij andere projecten kwamen betonnen damplanken vrij die nog in goede staat bleken te zijn. Die betonnen planken zijn geplaatst midden jaren ’70 en zouden theoretisch 80 tot 100 jaar mee gaan. Het oorspronkelijke plan was om ze te breken en als puin te gebruiken, bijvoorbeeld als fundament onder een weg. Na onderzoek bleken de planken theoretisch nog wel 250 jaar mee te kunnen gaan. Dus konden ze uitstekend worden hergebruikt. Veiligheidshalve werd uitgegaan van een resterende levensduur van 50 jaar. De wens om de betonnen planken opnieuw te gebruiken werd bij Beens Speciale Projecten neergelegd.

In ontwerprichtlijnen al ruimte voor circulariteit inbouwen

Circulair bouwen vraagt een andere aanpak dan gebruikelijk. Post: “Normaal gesproken maakt de provincie een ontwerp en bepaal en bestel je op basis van dat ontwerp de nieuwe materialen. Nu was er al bestaand materiaal met vaststaande specificaties. Dus moesten we een ontwerp maken waarin dat materiaal toegepast kon worden. Lastig daarbij was het feit dat het materiaal uit een tijd met andere regels en eisen stamde. Nieuwe constructies moeten natuurlijk voldoen aan de huidige veiligheidseisen en meestal zijn nog aanvullende eisen met betrekking tot levensduur en esthetiek. Je moet dus goed inventariseren, op welke voorwaarden deze eisen gebaseerd zijn en welke risico’s je loopt bij de uitvoering van het ontwerp. Wil je circulair bouwen, dan moet je in de ontwerprichtlijnen daar al rekening mee houden.”

Aanzienlijke vermindering CO2-uitstoot

Door hergebruik van de betonnen damplanken in dit project verminderde de CO2 uitstoot met 1.285 ton ten opzichte van een stalen waterkant. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van 75.000 benzineauto’s die van Zwolle naar Amsterdam rijden (bij een verbruik van 1 liter benzine per 15 kilometer). De milieubelasting van het project was slechts een derde ten opzichte van een bouw met nieuwe materialen. Geaccepteerd werd dat circulair materiaal ongeveer de helft van de levensduur van nieuw materiaal heeft.

Baggeren en afvoer van slib overbodig

Normaal gesproken wordt eerst slib van de onderwaterbodem gebaggerd. Dat slib gaat naar een erkende grondverwerker. Post: “Door toepassing van een innovatieve zandsproei-techniek bedekten we het slib in de Oude Vaart met dunne laagjes zand. Het gewicht van het zand perste het slib samen en zo ontstond een draagkrachtige ondergrond. We hoefden dus niet te baggeren en slib af te voeren. De winst van het project in CO2-uitstoot werd hierdoor nog groter. En daarmee levert dit project een belangrijke bijdrage aan het behalen van de circulaire doelstellingen van de provincie.”

Meer informatie: www.beensgroep.nl