Wie we zijn

De Vereniging van Waterbouwers is het boegbeeld van de Nederlandse waterbouwers: een sector met een groot verleden en een waardevolle toekomst voor de samenleving. De waterbouwsector is een cultuur van doeners, met passie voor hun vak en met oog voor grote maatschappelijke opgaven.

De vereniging is er voor alle leden. Van klein tot groot. Van bouwers tot dienstverleners. Met al hun verschillende expertises en met één overeenkomst en passie: een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van de Nederlandse delta. Want als lid van de vereniging heb je meer invloed en impact dan als waterbouwer alleen.

De Vereniging van Waterbouwers bestaat uit een bestuur en een bureau, die gezamenlijk professioneel en slagvaardig acteren en diepe waterbouw expertise bezitten. Het bureau organiseert en coördineert, samen met het bestuur, de belangen van de waterbouw. Onze leden worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd in huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Onze doelen

De vereniging is er voor de waterbouw in Nederland maar ook met oog voor Europese ontwikkelingen. Een krachtige en vitale waterbouwsector is belangrijk voor onze leden en voor onze maatschappij.

De sector blijft krachtig en vitaal door de juiste randvoorwaarden en een gezond speelveld na te streven en ook oog te hebben voor de juiste marktverhoudingen en werkbare wet- en regelgeving. De vereniging wil zijn leden in staat stellen hun vak uit te oefenen en hen helpen in te spelen op veranderingen.

Wat we doen

Verenigen zit in ons DNA. De vereniging is er voor zijn leden en staat dicht bij de leden. Het werk doet de vereniging samen met zijn leden. Hierdoor kan de vereniging verschillende expertises en belangen aan elkaar verbinden. Juist die verscheidenheid aan leden maakt onze vereniging zo effectief.

De vereniging heeft een initiërende, faciliterende en een dienstverlenende rol, afhankelijk van de behoeftes van de leden en de ontwikkelingen die gesignaleerd worden. Kennis wordt gedeeld en onze leden worden meegenomen in nieuwe (inter)nationale wet- en regelgeving. De vereniging bereidt zijn leden voor op toekomstige ontwikkelingen. Trends worden geduid en ontwikkelingen en informatie vertaald naar kennis. Die kennis wordt gebundeld in heldere dossiers en uitgedragen en uitgewerkt met onze leden.

De vereniging lobbyt en heeft invloed; in de Nederlandse politiek, op ambtelijk niveau en bij opdrachtgevers. Op Europees niveau wordt gelobbyd via Europese koepelorganisaties bij politiek, op ambtelijk niveau en bij relevante stakeholders. De vereniging biedt zijn leden het netwerk en toegang hierin. De vereniging spreekt namens het grootste gedeelte van de sector en er is geen andere instantie die een dergelijke positie heeft kunnen opbouwen.