Login
Logo Waterbouwers

Netwerk

2023_Markermeerdijken_Boskalis_Nederland2

De Vereniging van Waterbouwers komt op voor de belangen van de waterbouwsector en heeft invloed in de Nederlandse politiek, bij overheidsinstanties, opdrachtgevers en stakeholders. Ook buiten de landsgrenzen laten wij onze stem horen via Europese koepelorganisaties. Met één gezicht treden we gezamenlijk naar buiten. Richting overheid en maatschappelijke partijen om aandacht te vragen voor de belangen van waterbouwers. De vereniging spreekt namens het grootste gedeelte van de sector en er is geen andere instantie die een dergelijke positie heeft kunnen opbouwen. De Vereniging van Waterbouwers participeert vanuit strategisch belang in een groot aantal organisaties en initiatieven.

Lidmaatschappen en vertegenwoordigingen: 

Samenwerkingen:

Gelieerde brancheorganisaties: