Login
Logo Waterbouwers

Samen sterk op de Twentekanalen

Project Opwaardering Twentekanalen is een schoolvoorbeeld van hoe waterbouwend Nederland omvangrijke opdrachten vooral sámen kan laten slagen. “De soepele uitvoering zit niet alleen in onze onderlinge kennis en kunde, maar in het bundelen van onze krachten”, aldus projectdirecteur Peter van Gelderen.

In opdracht van Rijkswaterstaat neemt combinatie VOHB (Van Oord, Hakkers & Beens Groep) 35 kilometer van de Oost-Nederlandse Twentekanalen onder handen. Oude damwanden maken plaats voor nieuwe, waarvan deels natuurlijke oevers. Daarnaast wordt de waterweg verdiept en lokaal opgewaardeerd met de nodige kadevoorzieningen. Het oever- en baggerwerk dat medio 2023 wordt opgeleverd, is inmiddels voor driekwart voltooid.

Twentekanalen_van_Oord_Vereniging_van_Waterbouwers

Project Opwaardering Twentekanalen is een schoolvoorbeeld van hoe waterbouwend Nederland omvangrijke opdrachten vooral sámen kan laten slagen. “De soepele uitvoering zit niet alleen in onze onderlinge kennis en kunde, maar in het bundelen van onze krachten”, aldus projectdirecteur Peter van Gelderen.

In opdracht van Rijkswaterstaat neemt combinatie VOHB (Van Oord, Hakkers & Beens Groep) 35 kilometer van de Oost-Nederlandse Twentekanalen onder handen. Oude damwanden maken plaats voor nieuwe, waarvan deels natuurlijke oevers. Daarnaast wordt de waterweg verdiept en lokaal opgewaardeerd met de nodige kadevoorzieningen. Het oever- en baggerwerk dat medio 2023 wordt opgeleverd, is inmiddels voor driekwart voltooid.

Twentekanalen_van_Oord_Vereniging_van_Waterbouwers

Business as usual

“In principe is het business as usual”, zegt Van Gelderen. “Al maken de omvang, beperkte werkruimte en strakke doorvaartregels de klus allesbehalve alledaags. Zie ons werkgebied als een langgerekte postzegel, waar we tussen onze twaalf ‘treinen’ van uitvoerende vaartuigen steeds genoeg ruimte moeten vrijhouden voor passerende beroeps- en recreatievaart. Bovendien ligt vernatting continu op de loer. Daarom moeten we stapsgewijs werken en de bodem tegen lekkage afdichten met een speciale laag zand en bentoniet.”


Ieder z’n specialisme

Juist bij een klus als deze loont nauwe samenwerking tussen waterbouwers. Van Gelderen: “We vullen elkaar perfect aan, zowel qua technische kennis en kunde als op het gebied van projectbeheersing. Elke combinant heeft de juiste mensen en materieel om zelfstandig te werken, maar blinkt uit in bepaalde projectonderdelen. Zo beschikt Van Oord over de onmisbare baggerkennis om de kanaalbodem te verdiepen voor grotere schepen. Hierbij graven we verschillende lagen baggerspecie apart af, die per vervuilingsniveau een andere bestemming krijgen. Een logistieke uitdaging, op zo’n smalle strook water. De knowhow van Hakkers en Beens Groep zijn op hun beurt onmisbaar als het aankomt op damwanden en oeverconstructies. Met name de vervanging van damwanden onder de 19 bruggen binnen het projectgebied is door ruimtegebrek en trilrestricties echt een vak apart.”

Naast combinatie VOHB draagt ook een reeks andere onderaannemers, ingenieurs- en projectbureaus hun steentje bij. Totaal zo’n 100 man binnen en 250 buiten. “Met dit team zou ik zo weer een project oppakken”, sluit Van Gelderen af. “Samen staan we zeker sterker.”

Reacties:

Kees Kranenburg, projectmanager Beens Groep
‘Efficiënte samenwerking en leerzame discussies’
“Eigenlijk bestaat dit project uit verschillende projecten. Elke situatie vraagt om een specifieke uitvoeringsmethode en bijbehorende materieelstukken. Als combinatie profiteren we enorm van het feit dat elk bedrijf haar eigen materieel voor bepaalde uitvoeringsactiviteiten heeft. Zo kunnen we op locaties met een keileemlaag voorboren met onze eigen boorstelling óf kiezen voor een zwaar trilblok van Hakkers. Is er weinig ruimte op locaties waar aangevuld moet worden, dan kan Beens Groep een specifiek kraanschip inzetten. Moet er veel en snel aangevuld worden, dan zetten we zwaar materieel van Van Oord in. De leerzame discussies die voortkomen uit deze materieelafstemming hebben op hun beurt een positieve uitwerking op het project.”

Barend Klop, projectmanager Van Oord
‘Gedeelde verantwoordelijkheid werpt vruchten af’
“Damwanden verwijderen en vervangen door natuurvriendelijke oevers is makkelijker gezegd dan gedaan in zo’n kwelgevoelig gebied met tot twee meter hoogteverschil. Toch is het ons maar mooi gelukt. En zoals Van Gelderen al opperde, is het een hele logistieke puzzel om de tot wel drie verschillende grondlagen gescheiden te baggeren en af te voeren. We hebben hiervoor een uitgebreid schema gemaakt van waar welke baggerspecie precies zit. Door twee tot vier kraanschepen nauw te orkestreren binnen het werkgebied, hebben we er al ruim 500.000 kuub opzitten. Goede samenwerking met de andere combinanten en collectieve inzet van materieel zijn bij dit soort werk doorslaggevend. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het eindresultaat en dat merk je in de uitvoering. Dat vind ik een hele fijne manier van samenwerken.”

Dennis Muskens, projectmanager Hakkers
‘Intensieve afstemming tussen disciplines’
“De scope van dit project omvat alle facetten van de waterbouwwereld. Onze combinatie heeft voldoende kennis om alle raakvlakken tussen de verschillende disciplines te doorgronden en beheersen. Juist op de locaties waar veel disciplines samenkomen, zijn wij op ons sterkst. Een goed voorbeeld is de nieuwe zwaaikom bij de XL-businesskade in Almelo, een verruimd kanaaldeel waar schepen kunnen keren. Hier verzorgt Van Oord onder meer het bouwrijp maken, herplanten van bomen en omleggen van de huidige dijk. Samen met Beens Groep brengen wij de damwanden, ankergordingen en verankeringen aan. Van Oord verzorgt op haar beurt onder andere de ontgraving en bodembescherming met colloïdaal beton, waarna wij samen met Beens Groep verantwoordelijk zijn voor de constructieve en nautische afwerking van het geheel. Door intensieve afstemming tussen elke discipline krijgen wij het voor elkaar om deze onderdelen binnen de planning en met de juiste aandacht voor kwaliteit en omgeving te realiseren.”