Login
Logo Waterbouwers

Rijnhaven krijgt compleet nieuwe inrichting

De Rijnhaven krijgt een complete gebiedsontwikkeling, waardoor een nieuw stuk land ontstaat in het centrum van Rotterdam. In het voorjaar van 2022 is Boskalis begonnen met het dempen van een derde deel van de Rijnhaven. Daarvoor laten ze een miljoen kuub zand aanvoeren, dat deels afkomstig is van andere waterbouwprojecten en wordt hergebruikt. Met de winning van 8 hectare land kan de Gemeente Rotterdam circa 3.000 nieuwe woningen en een stadpark met een strand gaan inrichten. Wybren Wierenga, uitvoerder bij Boskalis Nederland, licht de waterbouwwerkzaamheden toe. “Ik verwacht dat de Rijnhaven er na de afronding van onze werkzaamheden in 2024 heel anders uit zal gaan zien. Een metamorfose van het hele gebied. Ik ben trots dat ik met mijn team daar een steentje aan kan bijdragen.”

1457_Vereniging_van_Waterbouwers

De Rijnhaven krijgt een complete gebiedsontwikkeling, waardoor een nieuw stuk land ontstaat in het centrum van Rotterdam. In het voorjaar van 2022 is Boskalis begonnen met het dempen van een derde deel van de Rijnhaven. Daarvoor laten ze een miljoen kuub zand aanvoeren, dat deels afkomstig is van andere waterbouwprojecten en wordt hergebruikt. Met de winning van 8 hectare land kan de Gemeente Rotterdam circa 3.000 nieuwe woningen en een stadpark met een strand gaan inrichten. Wybren Wierenga, uitvoerder bij Boskalis Nederland, licht de waterbouwwerkzaamheden toe. “Ik verwacht dat de Rijnhaven er na de afronding van onze werkzaamheden in 2024 heel anders uit zal gaan zien. Een metamorfose van het hele gebied. Ik ben trots dat ik met mijn team daar een steentje aan kan bijdragen.”

Uitvoeringsfase

“Momenteel zitten we in de uitvoeringsfase. Dat houdt in het leveren en aanbrengen van zand, het installeren van verticale drains en het aanleggen van twee stenen dammen als opsluiting van het zand op de buitencontouren. De werkzaamheden gebeuren in fasen. Eerst hebben we een laag zand aangebracht tussen -10 en -7 meter NAP. Vervolgens versnellen we het consolidatieproces door het aanbrengen van verticale drains. Hierna gaan we verder met het aanbrengen van zand, in verschillende lagen. We gaan door tot we niet meer kunnen varen. Eenmaal boven water zullen we landmateriaal inzetten en leggen we leidingen aan om de laatste paar meter zand aan te brengen. Het zand moet vervolgens nog inklinken, voordat begonnen kan worden met de bouw van de woningen en de ontwikkeling van het stadspark.”

Trots

“Het is een mooi project. Ik ben van plan om hier over een paar jaar nog eens terug te komen. Ik stel me voor dat ik hier dan rondloop in het stadspark of over het strand. Het is een mooie prestatie dat ik binnen mijn team heb bijgedragen aan de aanleg van een stuk land midden in Rotterdam.”

Meer informatie: www.boskalis.nl