Login
Logo Waterbouwers

Noorderpier in Harlingen klaar voor stormseizoen

Voor de haven van Harlingen is een geul op de Waddenzee die zich onverwacht snel richting de Noorderpier verplaatst. Hierdoor zou een gedeelte van de pier bij laag water in de Waddenzee kunnen wegglijden. Daarom is dit deel van de pier met hoge urgentie versterkt. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Van den Herik-Sliedrecht in opdracht van Wetterskip Fryslân. Jan-Willem van Dijke, uitvoerder bij Van den Herik-Sliedrecht stuurde een team van waterbouw specialisten aan. “Het 350 meter lange deel van de havendam is versterkt door het onder water aan te vullen met breuksteen. Hierdoor is de stabiliteit hersteld en kan de geul niet meer opschuiven richting de pier. Om dit te bewerkstelligen, zijn eerst vijf grote zinkstukken in het water geplaatst. Deze ambachtelijk gemaakte matten van geotextiel met wilgentakken erop zorgen ervoor dat de stenen niet in de bodem wegzakken en het zand eronder wegspoelt. Met de afronding van deze werkzaamheden is de Noorderpier weer voldoende sterk gemaakt om hevige stormen te kunnen weerstaan.”

Kust_oeverwerken_Vereniging_van_Waterbouw

Voor de haven van Harlingen is een geul op de Waddenzee die zich onverwacht snel richting de Noorderpier verplaatst. Hierdoor zou een gedeelte van de pier bij laag water in de Waddenzee kunnen wegglijden. Daarom is dit deel van de pier met hoge urgentie versterkt. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Van den Herik-Sliedrecht in opdracht van Wetterskip Fryslân. Jan-Willem van Dijke, uitvoerder bij Van den Herik-Sliedrecht stuurde een team van waterbouw specialisten aan. “Het 350 meter lange deel van de havendam is versterkt door het onder water aan te vullen met breuksteen. Hierdoor is de stabiliteit hersteld en kan de geul niet meer opschuiven richting de pier. Om dit te bewerkstelligen, zijn eerst vijf grote zinkstukken in het water geplaatst. Deze ambachtelijk gemaakte matten van geotextiel met wilgentakken erop zorgen ervoor dat de stenen niet in de bodem wegzakken en het zand eronder wegspoelt. Met de afronding van deze werkzaamheden is de Noorderpier weer voldoende sterk gemaakt om hevige stormen te kunnen weerstaan.”

Stabiliteit verbeteren

Wetterskip Fryslân ontdekte dat de geul van het Kimstergat, op de Waddenzee, zich sneller dan verwacht verplaatste richting de pier. Deze geul kwam zo dicht in de nabijheid van de pier dat de stabiliteit daarvan in direct gevaar kwam. Vooral bij extreem laag water en oostenwind kon de druk van het water aan de buitenzijde wegvallen, waardoor de kans bestond dat de pier zou instorten of wegzakken. “Als we niks zouden doen, dan was er een kans dat een deel van de pier de Waddenzee zou inglijden bij laagwater", geeft Ido Boonstra, projectmanager bij Wetterskip Fryslân, aan. “Het was dus noodzakelijk om maatregelen te treffen om de stabiliteit van de Noorderpier te verbeteren.”

Plaatsen van zinkstukken en stenen

De werkzaamheden werden uitbesteed aan Van den Herik-Sliedrecht. Van Dijke licht de werkzaamheden toe. “Eerst hebben we op de dam vijf zinkstukken geknoopt. De zinkstukken bestaan uit geotextiel matten van ongeveer 60x50 m2 waar wilgen aan vast zijn gemaakt. Dat is echt ambachtelijk werk om te doen. Vervolgens hebben we deze zinkstukken op positie gesleept met twee zinkpontons. Die lieten de zinkstukken door middel van een GPS-systeem op de juiste locatie naar de bodem van de zee afzakken. Toen dat gedaan was, is de laag erboven opgevuld met 30.000 ton breuksteen, zodat er een mooie helling ontstond. Met de datagegevens van een peilboot konden we precies zien op welke plekken in zee we nog stenen moesten toevoegen. De stenen werden via het water aangeleverd met kraanschip ‘Prins 1’ en vervolgens nauwkeurig in het water gestort. De werkzaamheden zijn voorspoedig voorlopen. Het zijn echt vakmensen die het werk doen. Ze hebben veel kennis en ervaring in de waterbouw. Iedereen denkt mee in het hele proces om tot het beste eindresultaat te komen. Dat is fijn samenwerken.”

Toekomstige bescherming

“De Noorderpier ligt voor de haven van Harlingen en biedt bescherming voor de waterkering die erachter ligt, waaronder de veerbootterminal, de sluizen en keermuren. Bij een zware storm zorgt de pier ervoor dat de kracht van de golven op de kering afneemt. De werkzaamheden werden afgerond in oktober 2022, nog voor het stormseizoen echt begon. Ik ben trots dat wij als team met onze werkzaamheden zo hebben kunnen bijdragen aan de bescherming van onze kust en Nederland een stukje veiliger hebben kunnen maken.”

Meer informatie: www.vandenherik.nl