Login
Logo Waterbouwers

Jonge waterbouwers bezoeken Royerssluis en Oosterweelknooppunt in Antwerpen

2023_PJW_Bijeenkomst_Antwerpen2

Deelnemers aan het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) hebben op 1 december jl. een werkbezoek gebracht aan de Royerssluis in Antwerpen. Als onderdeel van de Combinatie Rinkoniên is Boskalis Nederland over de landsgrens aan de slag met de realisatie van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. De Oosterweelverbinding is een grootschalig mobiliteits- en leefbaarheidsproject dat de Ring van Antwerpen sluit dankzij de aanleg van een aantal tunnels. De sluis raakt de bouwputten van de tunnels van twee andere Oosterweel-projecten.

“Met zoveel betrokken partijen is dit best een ingewikkeld project en in Vlaanderen doen ze alles net even anders dan in Nederland. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen maar hierdoor kunnen we wel het beste van twee werelden combineren. Met het sluiten van de overeenkomsten kunnen we intensief samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise. De opgedane kennis delen we via PJW met andere waterbouwers, zodat die niet opnieuw het wiel moeten uitvinden bij een soortgelijk project”, zo geeft Jurgen Zondervan, uitvoerder bij Boskalis Nederland, aan.

 

 

2023_PJW_Bijeenkomst_Antwerpen2

Deelnemers aan het Platform Jonge Waterbouwers (PJW) hebben op 1 december jl. een werkbezoek gebracht aan de Royerssluis in Antwerpen. Als onderdeel van de Combinatie Rinkoniên is Boskalis Nederland over de landsgrens aan de slag met de realisatie van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. De Oosterweelverbinding is een grootschalig mobiliteits- en leefbaarheidsproject dat de Ring van Antwerpen sluit dankzij de aanleg van een aantal tunnels. De sluis raakt de bouwputten van de tunnels van twee andere Oosterweel-projecten.

“Met zoveel betrokken partijen is dit best een ingewikkeld project en in Vlaanderen doen ze alles net even anders dan in Nederland. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen maar hierdoor kunnen we wel het beste van twee werelden combineren. Met het sluiten van de overeenkomsten kunnen we intensief samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise. De opgedane kennis delen we via PJW met andere waterbouwers, zodat die niet opnieuw het wiel moeten uitvinden bij een soortgelijk project”, zo geeft Jurgen Zondervan, uitvoerder bij Boskalis Nederland, aan.

10 IMG_3427.JPGWerkzaamheden

Na een hartelijk welkom en een presentatie trokken de jonge waterbouwers hun laarzen aan om de werkzaamheden met eigen ogen te kunnen aanschouwen. De Combinatie Rinkoniên zal de huidige sluis slopen, de vergrote sluiskolk aanleggen, de levering en plaatsing verzorgen van twee sluisdeuren en twee bruggen, evenals de elektromechanische aansturing van de volledige sluis. Het is een gigantisch infrawerk en de werkzaamheden hiervoor vorderen gestaag. De uitvoering van de werkzaamheden van het consortium verlopen voorspoedig.

“We zijn in het najaar van 2021 gestart en de sluis wordt naar verwachting eind 2026 opgeleverd.”

Royerssluis - Mega project

De huidige Royerssluis stamt uit 1907 en was nodig aan vervanging toe. Deze wordt nu door de combinatie vervangen door een nieuwe moderne sluis met een lengte van 230 meter en een breedte van 36 meter. Verder is de nieuwe sluis geschikt voor een vierbaksduwvaart en levert het meer capaciteit en minder verkeershinder op. De sluis werd door Lantis aanbesteed en gegund, maar wordt uiteindelijk uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen met Afdeling Maritieme Toegang (AMT) als leidend ambtenaar, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp en de engineering van de sluis.

De aanwezige waterbouwers zijn onder de indruk van de omvang van het project. Zondervan geeft aan dat de Royerssluis met een projectsom van 300 miljoen euro geen klein bouwproject meer is. “De omvang is bescheiden als je deze vergelijkt met de Oosterweelknoop die bij hetzelfde Oosterweel-project hoort (Lot 3a) en grenst aan de sluis en vier andere deelprojecten die de Ring van Antwerpen rondmaken. In totaal is met de vijf Oosterweel-projecten op de linker en rechteroever van de Schelde een investering van circa 3 miljard euro gemoeid. Om de Scheldetunnel van de Linkeroever te verbinden met de Kanaaltunnel en oostelijke Ring moet het Oosterweelknooppunt worden aangelegd. Het oude sluiswachtershuis moest blijven staan en daar wordt in ontwerp en tijdens de bouw rekening mee gehouden.”

31 IMG_3530.JPGOosterweelknooppunt - Tunnelbak met 8 rijbanen

Arthur van den Hil, project engineer bij Boskalis Nederland, licht de werkzaamheden hiervoor nader toe. “Het knooppunt wordt over een afstand van 1.700 meter verzonken in het landschap aangelegd en kent 8 rijbanen met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad Antwerpen. De tunnelbak wordt op een diepte van 15 tot 30 meter aangelegd waardoor ruim 3 miljoen kubieke meter grondwerk vereist is. Het consortium zal samen met Lantis toewerken naar een definitief ontwerp, waarna de bouwfase gaat beginnen. Voor de bouwfasering zijn nog heel veel stappen nodig. We gaan op meerdere plekken tegelijk aan de slag. De werkzaamheden van het consortium zullen naar verwachting in 2030 zijn opgeleverd.”

De jonge waterbouwers bleven ondanks de kou nog lang napraten over de kennis die ze hebben opgedaan. Het Platform Jonge Waterbouwers kijkt alweer uit naar het volgende werkbezoek dat zal plaatsvinden in het voorjaar van 2023.

Meer informatie: zie de foto-impressie op het Ledennet Platform