Login
Logo Waterbouwers

De Klerk Waterbouw gaat meer jongeren werven met ambassadeur

De_Klerk_Werkendam_Visser_Van_den_Boom
Tag(s): Extern

Uit de Maritieme, Arbeidsmarkt en Havenmonitor 2023 blijkt dat de arbeidsmarkt voor de waterbouwsector in Nederland uitdagend en dynamisch is. Er is een groeiende vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten door de toenemende complexiteit en omvang van waterbouwprojecten, mede gedreven door klimaatverandering en de noodzaak voor versterkte infrastructuur. Echter, de sector kampt met een tekort aan gespecialiseerde vakmensen, zoals ingenieurs, projectleiders en technisch personeel. Dit tekort wordt deels veroorzaakt door vergrijzing en een afname in de instroom van jong talent. Om deze uitdagingen aan te pakken heeft De Klerk Waterbouw  onlangs Gerard Visser als waterbouwambassadeur aangesteld. Hij gaat jongeren begeleiden en helpen om kennis te maken met deze boeiende sector. Daarnaast gaat hij in zijn nieuwe rol de connectie onderhouden met de diverse opleidingen.

De_Klerk_Werkendam_Visser_Van_den_Boom

Uit de Maritieme, Arbeidsmarkt en Havenmonitor 2023 blijkt dat de arbeidsmarkt voor de waterbouwsector in Nederland uitdagend en dynamisch is. Er is een groeiende vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten door de toenemende complexiteit en omvang van waterbouwprojecten, mede gedreven door klimaatverandering en de noodzaak voor versterkte infrastructuur. Echter, de sector kampt met een tekort aan gespecialiseerde vakmensen, zoals ingenieurs, projectleiders en technisch personeel. Dit tekort wordt deels veroorzaakt door vergrijzing en een afname in de instroom van jong talent. Om deze uitdagingen aan te pakken heeft De Klerk Waterbouw  onlangs Gerard Visser als waterbouwambassadeur aangesteld. Hij gaat jongeren begeleiden en helpen om kennis te maken met deze boeiende sector. Daarnaast gaat hij in zijn nieuwe rol de connectie onderhouden met de diverse opleidingen.

In een interview vertellen uitvoerder en ambassadeur Gerard Visser en personeelsmanager Robin van den Boom over het ambassadeurschap en de plannen die door De Klerk Waterbouw al in gang zijn gezet.

Gerard Visser als ambassadeur

Volgens Van den Boom was het eigenlijk vanzelfsprekend dat Visser naast zijn rol als uitvoerder de rol van ambassadeur zou krijgen. ‘’Het is een hele beleidsmatige keuze geweest eigenlijk. Visser begeleidt vrijwel altijd de stagelopers die hier komen. Heel veel stagelopers die hij in het verleden heeft begeleid, zijn binnen het bedrijf gebleven. De aanpak van Visser is positief en werkt voor het bedrijf.’’

De_Klerk_Werkendam_Visser_Van_den_Boom2.jpgHandelswijze

Visser weet zijn ervaring goed over te brengen op de stagelopers. De uitvoerder van De Klerk Waterbouw heeft een bepaalde gedachtegang zitten achter de manier van begeleiden. ‘’Ik heb zelf een bepaalde weg afgelegd. Ik ben begonnen en opgegroeid op de werkvloer. Daar heb ik alle facetten van ons mooie vak voorbij zien komen. Dus van zinkstukken maken tot draaien op een kraan, heien of baggeren. Deze ervaring heeft me geleerd wat belangrijk is als je start in de waterbouw. Ik vind het heel belangrijk dat alle mensen uit mijn team zich thuis voelen in het team en bij De Klerk Waterbouw.’’

Visser geeft de jongeren veel vrijheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap over hun eigen stage. Natuurlijk houdt hij een oogje in het zeil en kunnen ze voor vragen altijd bij hem terecht, maar ze moeten het vooral zelf ervaren. ‘’Naast die vrijheid en verantwoording vind ik het ook heel belangrijk om gedurende hun stage de stagiaires hun plek te laten ontdekken in ons vak. Door me te verdiepen in de stagiaires, kan ik beter aansluiting houden bij hun leerproces.’’

Plannen

De Klerk Waterbouw wil uniek zijn tussen alle andere bedrijven die in de dezelfde sector actief zijn. Met Gerard Visser als ambassadeur wil De Klerk Waterbouw borgen dat er in de toekomst nieuwe, enthousiaste jongeren worden verwelkomd binnen het bedrijf. ‘’We hechten grote waarde aan een gezond personeelsbestand binnen de branche.’’

Aan de slag

Het ambassadeurschap is al van start gegaan. ‘’We willen mensen, door ze mee laten te lopen binnen onze organisatie, warm maken voor de waterbouw. Gerard Visser is het centrale punt hierin en navigeert als ambassadeur om de jongeren in hun waterbouwhart te raken. Op deze manier wordt dat zeker een succes!” aldus Van den Boom.

Visser is gemotiveerd om naast zijn rol als uitvoerder binnen de grote projecten, aan de slag te gaan als ambassadeur en hiermee van waarde te zijn voor De Klerk Waterbouw en voor de branche.‘’ Ik wil graag mensen inspireren en klaarstomen voor het geweldige werk wat wij doen.”

Geïnteresseerd in een stageplaats bij De Klerk Waterbouw? Zie www.deklerkbv.nl voor meer informatie.