LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de Vereniging van Waterbouwers heeft u veel te bieden. Zo geeft het toegang tot een uitgebreid netwerk van bedrijven in de waterbouw en de mogelijkheid om de belangenbehartiging voor de Nederlandse waterbouw (mede) vorm te geven. Daarnaast biedt het toegang tot de dienstverlening van de Vereniging van Waterbouwers.

Het lidmaatschap biedt u concreet:

  • De mogelijkheid om de belangenbehartiging voor de Nederlandse waterbouw (mede) vorm te geven.
  • Toegang tot een uitgebreid netwerk van bedrijven en stakeholders in de waterbouw.
  • Toegang tot de dienstverlening van de Vereniging van Waterbouwers.
  • Eén keer per maand de nieuwsbrief met de laatste relevante ontwikkelingen.
  • Drie keer per jaar het verenigingsblad 'De Waterbouwer', met achtergrondartikelen, interviews en actueel verenigingsnieuws.
  • Toegang tot alle bijeenkomsten voor kennisuitwisseling, verdieping en om nieuwe contacten te leggen en bestaande te onderhouden.


Een lidmaatschap van de Vereniging van Waterbouwers is niet vrijblijvend.

Wij vragen van u:

  • Een actieve betrokkenheid bij de vereniging door bijvoorbeeld deel te nemen aan bijeenkomsten en zitting te nemen in kerngroepen of werkgroepen.
  • Een contributiebijdrage van 0,08 % over de waterbouwomzet en 0,4 % over de loonsom (alleen indien de waterbouw cao wordt gevolgd) voor aannemers.
  • Dienstverleners betalen een jaarlijkse vaste bijdrage van € 2.500.
Lid worden?
Leden leveren via besturen, kerngroepen en werkgroepen informatie, kennis en ervaring aan. Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de Vereniging van Waterbouwers? Laat het ons dan weten via een email en u ontvangt een informatiepakket. Wilt u lid worden, klik hier voor het aanmeldingsformulier.