Login
Logo Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers uit zorgen bij kabinet over H2-hopper

Leaf_Hopper_Royal_IHC_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Duurzaamheid

De Vereniging van Waterbouwers heeft haar bezorgdheid geuit over de ontwikkeling van de zogenaamde H2-hopper (voorheen LEAF-hopper) en heeft dit met een brief kenbaar gemaakt aan Minister Harbers. Het voornaamste punt van zorg is dat een aanzienlijk deel van de kustlijnzorg en het vaargeulonderhoud aan de H2-hopper wordt toegewezen, zonder eerlijke concurrentie. “Dit is in strijd met de afspraken uit het SEB-convenant en heeft een disruptieve werking op de verduurzaming van de rest van de sector”, aldus Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers.

Leaf_Hopper_Royal_IHC_Vereniging_van_Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers heeft haar bezorgdheid geuit over de ontwikkeling van de zogenaamde H2-hopper (voorheen LEAF-hopper) en heeft dit met een brief kenbaar gemaakt aan Minister Harbers. Het voornaamste punt van zorg is dat een aanzienlijk deel van de kustlijnzorg en het vaargeulonderhoud aan de H2-hopper wordt toegewezen, zonder eerlijke concurrentie. “Dit is in strijd met de afspraken uit het SEB-convenant en heeft een disruptieve werking op de verduurzaming van de rest van de sector”, aldus Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers.

Het SEB-convenant zou de markt een meerderjarig investeringsperspectief moeten bieden, waar bedrijven behoefte aan hebben om op een verstandige manier de transitie van hun vloot te plannen. Enkele maanden na de ondertekening van het convenant blijkt echter dat de mogelijke komst van de H2-hopper een deel van deze afspraken doorkruist en bedrijven mogelijk weerhoudt van de benodigde miljoeneninvesteringen. Het uitblijven van duidelijkheid van de overheid over de komst van de H2-hopper staat op gespannen voet met de inspanningsverplichting waaraan de vereniging zich heeft gecommitteerd bij het ondertekenen van het SEB-convenant, waarin is ogenomen dat de vereniging haar leden stimuleert om het transitiepad ‘Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud’ na te leven.

Met het versturen van de brief en het openbaar uitdragen van een collectief sectorstandpunt hoopt de vereniging de Minister ervan te overtuigen om af te zien van het (buiten mededinging) op de markt brengen van de H2-hopper. Vollebregt: “Het is aan de bedrijven zelf om te beslissen of zij tot aanschaf van de H2-hopper overgaan, maar dan wel onder eerlijke voorwaarden.”  

Meer informatie: