Login
Logo Waterbouwers

Opleiding VOUW

Hakkers2_VerenigingvanWaterbouwers

De Voortgezette Opleiding Uitvoering Baggerwerken (VOUB) is sinds 1974 in gebruik. Later is deze aangevuld met de Voortgezette Opleiding Uitvoering Kust- en Oeverwerken (VOUK). Tezamen vormen de VOUB en de VOUK de Voortgezette Opleiding Uitvoering Waterbouwwerken (VOUW). De VOUW wordt beheerd en uitgevoerd door de Vereniging van Waterbouwers en kan alleen worden gevolgd door personen die in dienst zijn bij een lidbedrijf van de Vereniging. De Vereniging heeft bij de ontwikkeling van de opleiding gebruik kunnen maken van de binnen de bedrijfstak aanwezige expertise en de medewerking van een aantal lidbedrijven. Hierdoor is de cursus uniek en is de Vereniging van Waterbouwers de enige aanbieder van deze cursus. 

Hakkers2_VerenigingvanWaterbouwers

De Voortgezette Opleiding Uitvoering Baggerwerken (VOUB) is sinds 1974 in gebruik. Later is deze aangevuld met de Voortgezette Opleiding Uitvoering Kust- en Oeverwerken (VOUK). Tezamen vormen de VOUB en de VOUK de Voortgezette Opleiding Uitvoering Waterbouwwerken (VOUW). De VOUW wordt beheerd en uitgevoerd door de Vereniging van Waterbouwers en kan alleen worden gevolgd door personen die in dienst zijn bij een lidbedrijf van de Vereniging. De vereniging heeft bij de ontwikkeling van de opleiding gebruik kunnen maken van de binnen de bedrijfstak aanwezige expertise en de medewerking van een aantal lidbedrijven. Hierdoor is de cursus uniek en is de Vereniging van Waterbouwers de enige aanbieder van deze cursus. 

Via het doorlopen van de modules leert de deelnemer de technische aspecten van het waterbouwkundig werk kennen om de uitvoering van de projecten aan te kunnen sturen en te kunnen communiceren met betrokkenen. Het doorlopen van alle modules duurt voor de gemiddelde deelnemer twee jaar. 

Lesstof

In 2016 is de lesstof geheel herzien en opgeleverd in de Engelse taal. Zowel de lesstof als de examens zijn sinds 2017 beschikbaar in een digitale leeromgeving en de modules kunnen los van elkaar worden afgenomen. Examens worden online gemonitord door middel van proctoring. Het voordeel hiervan is dat men flexibel is in de locatie waar het examen wordt afgelegd, en dat er geen één op één fysiek toezicht meer noodzakelijk is.  

De VOUW bestaat nu uit 7 modules: 

 • Soil Mechanics (Grondmechanica); 
 • Pump Technique (Pomptechniek, inclusief vloeistofmechanica); 
 • Main Equipment (Hoofdmaterieel); 
 • Process measurement and automation & Survey (Procesmeting en automatisering en Survey); 
 • Working methods (Werkmethoden); 
 • Project preparation (Projectvoorbereiding); 
 • Coastal Structures and Bank Protection Works (Kust- en oeverwerken). 

Doelgroep 

Deelnemers hebben minimaal een technische hbo-opleiding afgerond en hebben bij voorkeur meer dan 1 jaar praktijkervaring. 
De VOUW is bedoeld voor iedereen die bij de projectuitvoering betrokken is, waaronder: 

 • Uitvoerders / projectleiders direct werkzaam op waterbouwprojecten; 
 • Toekomstige uitvoerders: trainees, “zij-instromers" (bijv. surveyor, kapitein, etc.); 
 • Functies bij projectvoorbereiding: algemene engineer/werkvoorbereider, planners, ontwerper, milieudeskundigen, productiebegeleiding, engineering, etc.; 
 • Technische dienst. 

Begeleiding en examen 

De opleiding is opgezet als een zelfstudie, waarbij iedere module wordt afgesloten met een examen. Om daarbij een helpende hand te bieden zijn er in de lesstof vragen opgenomen en zijn er e-learningmodules ontwikkeld. Daarnaast adviseert de vereniging deelnemende lidbedrijven om de deelnemers zodanig te begeleiden dat verduidelijking op de lesstof mogelijk is. Twee keer per jaar krijgen de deelnemers de gelegenheid examen af te leggen. Aanmelden hiervoor dient via een contactpersoon binnen het lidbedrijf te geschieden. Zij informeren de examenkandidaten ook over de verdere procedure.