• Gevolgen KRW voor Nederland desastreus

  Gevolgen KRW voor Nederland desastreus

  De Vereniging van Waterbouwers is geschrokken van de bevindingen van Witteveen+Bos in het vandaag door Bouwend Nederland gepubliceerde rapport ‘Een KRW-risicoanalyse voor de vergunningen in de bouw en infrasector’. Het rapport laat zien dat bij 86% van de waterbouwprojecten de vergunningverlening vanwege de Kaderrichtlijn Water in het geding zijn. Andrea Vollebregt (directeur Vereniging van Waterbouwers): “Als de bevindingen in dit rapport uitkomen, dan betekent dit dat we geen dijken meer kunnen versterken, bruggen niet meer kunnen onderhouden en onze vaarwegen dichtslibben. Terwijl deze maatregelen voor de bereikbaarheid en waterveiligheid van Nederland wel noodzakelijk zijn.” Getuige de problemen met droogte en hoog water in Limburg loopt Nederland qua klimaatadaptatie al achter op de realiteiten en moet het kabinet nu echt werk gaan maken van effectieve maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, oftewel voorkomen dat er te veel schadelijke stoffen in ons water worden gebracht.

  LEES MEER
 • We willen als waterbouwer graag uitgedaagd worden

  We willen als waterbouwer graag uitgedaagd worden

  Stuw Roermond zorgt er al 100 jaar voor dat het waterpeil tussen stuw Linne en stuw Roermond geregeld kan worden. Dat is van groot belang voor een goede en veilige doorstroming van de scheepvaart over de Maas. Begin 2022 werden bij inspectie van het rijksmonument scheuren ontdekt in drie van de jukken. Onderhoudsaannemer Mourik Infra kreeg van Rijkswaterstaat de vraag om de stuw met grote spoed te stabiliseren. Paans Van Oord werd vervolgens door Mourik gevraagd om mee te denken met de oplossing, die gevonden werd in de toepassing van een schoorconstructie. Een oplossing die nog niet eerder in een soortgelijke situatie is toegepast. “We willen als waterbouwer graag uitgedaagd worden.”

  LEES MEER
 • Geen tijd om achterover te leunen

  Geen tijd om achterover te leunen

  Bij jubilea hoort terugkijken met trots. Met de 225e verjaardag van Rijkswaterstaat op de horizon was ik daarom maar wat blij toen Jan Huijbers (Van den Herik) me recent wees op het ‘Gedenkboek twee eeuwen waterstaatswerken’ dat in de jaren zestig verscheen. Voor iedereen die betrokken is bij de immense en groeiende vervangings- en renovatie opgave van de na de oorlog aangelegde infrastructuur een aanrader. 560 pagina’s vol met prachtige foto’s van bijvoorbeeld de toen recent geopende stormvloedkering in de Hollandse IJssel en met perspectiefschetsen en verhandelingen over de verschillende deltawerken die nog zouden volgen. De redactie had hierbij een prachtige opzet voor ogen, namelijk om “doel en streven van de Waterstaat in brede kring bekend te maken, niet alleen door de taak van de ontwerpende ingenieur te belichten, maar ook door die andere groep van Hollandse water- en wegenbouwkundigen, de aannemers, die de ontwerpen uitvoeren, voor het voetlicht te plaatsen.” En zo is het. Geen land zonder Waterbouwers en ook geen Waterstaat zonder de Waterbouwers.

  LEES MEER
 • Mijn collega’s moeten veilig hun werk kunnen doen

  Mijn collega’s moeten veilig hun werk kunnen doen

  Ronald Prins is Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)-Deskundige bij Boskalis Nederland en samen met zijn team verantwoordelijk voor het opsporen van explosieven in de grond en in het water. “Het werk dat wij doen is het in kaart brengen van hetgeen zich in de bodem bevindt. Dat kost weliswaar tijd, maar is niet voor niets want het is echt heel belangrijk. Op negen van de tien projecten waar we bij betrokken zijn, vinden we wel iets dat oorlog gerelateerd is. Ik moet er niet aan denken dat mijn collega’s een explosief tegenkomen tijdens het baggeren of graven. Hun veiligheid gaat ons bij Boskalis boven alles. Als we iets gevonden hebben ,zijn ze toch altijd weer blij dat we betrokken zijn geweest. Met dit werk ondersteunen we onze collega’s praktisch en daadkrachtig. We hebben veel kennis en expertise in huis en kunnen dit met veelal eigen materieel oplossen.”

  LEES MEER