• Samen naar een klimaatbestendige toekomst

  Samen naar een klimaatbestendige toekomst

  Extreme hitte, droogte en regenval komen steeds vaker voor. Je ziet dat de urgentie van het werken aan klimaatadaptatie daardoor alleen maar toeneemt. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is vanuit het Rijk samen met regionale overheden opgezet om hier invulling aan te geven. "De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Er komen op middellange en lange termijn grote opgaven op ons af. Dat gaat een groot beroep doen op de flexibiliteit van waterbouwers om tot een veelzijdigheid aan oplossingen te komen en de projecten te realiseren binnen de gestelde termijn." zo stelt Hendrik Postma in het voorwoord van de november editie van De Waterbouwer. "Daarbij wordt er een beroep gedaan op de kennis en kunde van waterbouwers en het vraagt om alle mogelijke manieren van samenwerking. Voor jongeren liggen er bovendien binnen onze sector veel kansen om met de klimaatuitdagingen aan de slag te gaan."

  LEES MEER
 • Waterbouwdag 2022: Samenwerking als oplossing voor klimaatuitdagingen

  Waterbouwdag 2022: Samenwerking als oplossing voor klimaatuitdagingen

  Meer dan vierhonderdvijftig personen met een interesse in de waterbouwsector kwamen op 17 november jl. bijeen voor de jaarlijkse Waterbouwdag, die plaatsvond in Utrecht. Het evenement georganiseerd door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, de TU Delft, het HWBP, Deltares en Rijkswaterstaat had één aansprekend, gezamenlijk doel voor de Nederlandse delta voor ogen, namelijk het oppakken van de grote opgaven, waar we met zijn allen voor staan. Deze dag maakte duidelijk dat open en transparante communicatie over de toekomstverwachtingen en een nauwere samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen essentieel is om de uitdagingen aan te gaan. Samenwerking was daarom het centrale thema van de Waterbouwdag.

  LEES MEER
 • Als familiebedrijf kijken wij over de generaties heen

  Als familiebedrijf kijken wij over de generaties heen

  Zand en grind winnen in een Natura2000 gebied met een minimale impact op de omgeving. Een utopie? Niet als je het laat uitvoeren door K3Delta. Door een uitgekiend ontwerp in combinatie met een installatie die gevoed wordt door een drijvend zonnepark is het project CO2 neutraal. Tegelijkertijd versterk je hiermee de natuur, hoogwaterveiligheid en recreatiemogelijkheden. "Als familiebedrijf kijken wij over de generaties heen.”

  In samenwerking met landgoed Middachten werkt K3Delta samen aan de gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid. Door het winnen van zand en grind ontstaat er een toekomstproof gebied, waar meer ruimte is voor water en natuur, met respect voor de aanwezige landbouw en landgoederen. “We willen in 2030 bedrijfsbreed echt fysiek C02 neutraal zijn. Dus niet door te compenseren”, vertelt Vivian van de Kamp. “Als eerste hebben we alle diesel aangedreven materieel omgebouwd naar elektrisch aangedreven materieel. De tweede stap was dat we onze eigen stroom op wilden wekken door de aanleg van (drijvende) parken met zonnepanelen. In totaal wekken we nu zo'n 11 megawatt op. Dat is ongeveer 80% van onze elektriciteitsbehoefte. Uiteraard gaan we in de toekomst voor de 100%"

  LEES MEER
 • Klimaatbestendig en natuurvriendelijk beekdal

  Klimaatbestendig en natuurvriendelijk beekdal

  In opdracht van Waterschap Aa en Maas is Van den Biggelaar Grond- en waterbouw, samen met een aantal andere partijen, momenteel bezig om het beekdal van de Aa en de Kleine Aa klimaatbestendiger en natuurvriendelijker in te richten. De beek wordt weer in oude staat hersteld door deze meer te laten slingeren (meanderen) en daarnaast is het beekprofiel aangepast. “Met het doorvoeren van deze maatregelen wordt het beekdal in een gebied van 8 kilometer in de gemeente Someren en Asten beter bestand tegen weersextremen, zoals perioden van droogte en piekbuien. Zo kunnen ze water in natte tijden vasthouden en gebruiken voor droge tijden. Daarnaast worden er een aantal natuurvriendelijke maatregelen in het beekdal doorgevoerd om de biodiversiteit in het beekdal te bevorderen”, zo geeft Tom Bastiaansen, omgevingsmanager bij aannemer Van den Biggelaar Grond- en waterbouw aan.

  LEES MEER