• Royal HaskoningDHV en GMB Services bundelen krachten voor digitalisering watersector

  Royal HaskoningDHV en GMB Services bundelen krachten voor digitalisering watersector

  Royal HaskoningDHV en GMB Services slaan de handen ineen om waterschappen te helpen hun processen en bedrijfsvoering te optimaliseren. Daartoe ondertekenden Royal HaskoningDHV directeur Aquasuite Sander Zweers en GMB Services directeur Niels de Kleijn een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst beschrijft een gezamenlijk pakket aan diensten om waterschappen te helpen diverse processen binnen de waterketen te optimaliseren. Hiermee is het startsein gegeven voor een meerjarige samenwerking.

  LEES MEER
 • Van den Herik al 75 jaar een begrip in de waterbouw

  Van den Herik al 75 jaar een begrip in de waterbouw

  Op 12 april 2021 was er een (bescheiden) feest op kantoor, de thuiswerkplek én op de projectlocaties van aannemersbedrijf Van den Herik. Precies 75 jaar geleden schreef Jan Hendrik van den Herik zijn bedrijf officieel in. Familiebedrijf Van den Herik is waterbouwer in hart en nieren. Tot de activiteiten van het waterbouwbedrijf behoren onder andere baggeren en suppleties, kust- en overwerken en constructieve waterbouw.

  LEES MEER
 • Uniform overheidsbeleid voor verduurzaming waterbouw

  Uniform overheidsbeleid voor verduurzaming waterbouw

  Waterbouwers streven continu naar verduurzaming en mogelijkheden tot uitstootreductie en vergroening van de waterbouwvloot. Om ambities te realiseren biedt de Vereniging van Waterbouwers het Kabinet en de Tweede Kamer handreikingen aan om hier concreet invulling aan te kunnen geven. Zo pleit de vereniging voor één uniform lange termijn transitiepad vanuit de overheid in overleg met markt en opdrachtgevers, beloning van duurzaamheid in een realistisch tijdpad, voldoende passende infrastructuur en voldoende financiële middelen.

  LEES MEER
 • Er is veel kennis, kunde en gedrevenheid

  Er is veel kennis, kunde en gedrevenheid

  Per jaar varen er zo'n 30.000 zeeschepen en 200.000 binnenvaartschepen de Rotterdamse haven binnen. Geen wonder dat het Havenbedrijf 'iets' met waterbouwers doet. “Na Rijkswaterstaat en de waterschappen komen we, qua opdrachtgeverschap, op een goede derde plaats. We zijn de grootste partij van de kleintjes," zegt Steens in een artikel in het Waterbouw Kompas 2021. Hij geeft verder in het artikel aan dat het Havenbedrijf ook zaken doet met kleinere aannemers. Naar zijn oordeel is hun grote voordeel dat zij de haven goed kennen, veelal eigen equipment hebben en goed zijn in hun logistiek.

  LEES MEER