• Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren

  Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren

  De leden van de Vereniging van Waterbouwers kunnen met korting naar Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren van CROW. Dit is hét jaarlijkse platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de infrasector elkaar ontmoeten. Dit jaar op woensdag 22 mei, in 1931 Congrescentrum in Den Bosch.

  LEES MEER
 • Nieuwe lesmodule in Land boven water

  Nieuwe lesmodule in Land boven water

  Ervaar de veelzijdigheid van de waterbouw, ontwerp en creëer zelf nieuw land! Met de lesmodule Land boven water koppelen leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw van havo en vwo hun kennis van de vakken aardrijkskunde, natuurkunde, economie en biologie (alleen onderbouw) aan de beroepspraktijk van de waterbouw. Er is nu een nieuwe module gelanceerd: Behoud van biodiversiteit.

  LEES MEER
 • EU verkiezingsdebat 16 mei

  EU verkiezingsdebat 16 mei

  Op 23 mei mogen u en alle Nederlanders weer stemmen, ditmaal voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Op donderdag 16 mei organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland samen met BNR Nieuwsradio een verkiezingsdebat in Den Haag.
  Graag nodigen we u uit dit live bij te wonen.

  LEES MEER
 • NLinBusiness

  NLinBusiness

  Verstedelijking, economische groei en verduurzaming brengen uitdagingen met zich mee op bijvoorbeeld het gebied van voedselvoorziening, water(management), energie, gezondheidszorg en veiligheid. Dit speelt in Europa, maar geldt zeker ook voor groeimarkten in de rest van de wereld. Nederland is bij uitstek een land dat beschikt over kennis en kunde om deze mondiale uitdagingen te lijf te gaan. NLinBusiness helpt het Nederlandse bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf, bij het ontwikkelen van de internationale markt.

  LEES MEER