• Maritiem Masterplan krijgt gestalte

  Maritiem Masterplan krijgt gestalte

  Met het Maritiem Masterplan heeft de Nederlandse maritieme sector in het najaar van 2020 een duidelijke ambitie neergelegd. In 2030 varen er 30 nieuwe emissie loze en digitale schepen en zijn er 5 retrofits uitgevoerd. Om dit te realiseren werkt de maritieme sector (waaronder de Vereniging van Waterbouwers) samen met andere partijen onder de vlag van Nederland Maritiem Land. De overheid heeft een R&D-regeling ingesteld, waarvoor de gehele maritieme sector inclusief de waterbouwbedrijven, projectvoorstellen kunnen aandragen. Hiermee worden de eerste stappen gezet om de doelstellingen van het Maritiem Masterplan om te zetten in concrete plannen.

  LEES MEER
 • Nederland start vaccinatieprogramma voor zeevarenden

  Nederland start vaccinatieprogramma voor zeevarenden

  Medio juni wordt in Nederland gestart met een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor dit COVID-19 vaccinatieprogramma onder beheer van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten.

  Onder regie van het RIVM is de afgelopen maanden verkend in hoeverre zeevarenden gebruik kunnen maken van de reguliere nationale vaccinatiestrategie, of dat een afzonderlijke aanpak nodig is, gezien de bijzondere kenmerken van de groep. Uitkomst van deze verkenning is dat zeevarenden inderdaad een aparte aanpak vergen. Die aanpak betreft een maatwerk programma onder beheer van de KVNR. Het programma is tot stand gekomen in nauw overleg met de Nederlandse overheid, de Vereniging van Waterbouwers, de Redersvereniging voor de Zeevisserij en de vakbond Nautilus International.

  LEES MEER
 • Waterbouwers gaan Twentekanalen opwaarderen

  Waterbouwers gaan Twentekanalen opwaarderen

  Rijkswaterstaat heeft de bouwcombinatie Van Oord, Hakkers en Beens de opdracht gegeven voor de laatste fase van de verruiming van de Twentekanalen. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2021 en duren tot eind december 2022. Door het verruimen van de vaarweg zijn de havens van Almelo, Hengelo en Enschede straks beter bereikbaar en kunnen grotere schepen veiliger en vlotter doorvaren. Dit is een stimulans voor de regionale economie en transport over water wordt extra aantrekkelijk gemaakt.

  LEES MEER
 • Nieuwe Bouwspraak campagne moet zorgen voor veiligere projectlocaties

  Nieuwe Bouwspraak campagne moet zorgen voor veiligere projectlocaties

  De bouwplaats of projectlocatie is tot op heden een van de meest onveilige werkplekken van Nederland. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje. Maar hoe voorkomen we deze ongelukken? Hoe zorgen we voor minder ongevallen op deze werkplek? Daarvoor is Bouwspraak in 2019 in het leven geroepen. Om deze simpele hand- en armgebaren tussen de oren te krijgen, starten de organisaties Koninklijke Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, WoningBouwersNL, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen op 10 mei een nieuwe campagne.

  LEES MEER