• Een goede samenwerking is echt superbelangrijk

  Een goede samenwerking is echt superbelangrijk

  Rolf Bruins (Rijkswaterstaat) in gesprek met Patrick van Boekhoven (Van Oord) over de samenwerking tijdens project ‘Dijkversterking Afsluitdijk’ en de toekomst van de waterbouwsector.
  Waren de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer vroeger strikt gescheiden, tegenwoordig trekken beide partijen steeds vaker samen op om de opdracht tot stand te brengen. Een goede ontwikkeling die beide partijen niet alleen meer inzicht geeft in elkaars werkwijze en motivatie om bepaalde beslissingen te nemen, maar een die er tegelijkertijd ook voor zorgt dat het hele projectproces efficiënter verloopt. “Een goede samenwerking is echt superbelangrijk.”

  LEES MEER
 • Verandering stimuleren vanuit gedeelde kennis en ervaring

  Verandering stimuleren vanuit gedeelde kennis en ervaring

  De Taskforce Infra is een coalitie vanuit Rijkswaterstaat (RWS) en marktpartijen, opgericht om sneller en effectiever samen te werken en gezamenlijk adviezen uit te brengen in het belang van de GWW-sector. Algemeen Directeur Boskalis Nederland Peter van der Linde vertegenwoordigt de Verenging van Waterbouwers binnen de taskforce. Andere vertegenwoordigde marktpartijen zijn Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, NL Digital, NLIngenieurs en Techniek Nederland. “Alleen samen houden we Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar.”

  LEES MEER
 • Meer ruimte voor water en natuur

  Meer ruimte voor water en natuur

  Project Grensmaas omvat 43 kilometer hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling aan de Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren. Het project, dat al sinds 2007 in uitvoering is en circa 20 jaar in beslag neemt, is verdeeld over elf locaties in Limburg en wordt bekostigd door de opbrengst van 54 miljoen ton grind en 11 miljoen ton zand. Kees van der Veeken is directeur van het uitvoerende Consortium Grensmaas. “Op deze manier geven we de Maas weer de ruimte en creëren we 1100 hectare nieuwe natuur, zonder dat het de belastingbetaler een cent kost.”

  LEES MEER
 • Groot onderhoud aan remmingswerken Volkeraksluizen

  Groot onderhoud aan remmingswerken Volkeraksluizen

  Tebezo voert in opdracht van Rijkswaterstaat de onderhoudswerkzaamheden uit aan de remmingswerken van de Volkeraksluizen. Het gaat deels om het renoveren en vernieuwen van 900 schorten, die bestaan uit stalen frames met houten horizontale wrijfgordingen aan de voorkant en achterbalken. Daarnaast worden ook de afmeerpalen met verticale wrijfgordingen gecontroleerd en daar waar nodig vervangen. De werkzaamheden zijn in mei 2022 begonnen en de planning is om deze in december 2023 af te kunnen ronden. “Zodra het materiaal boven water komt, kunnen we pas echt zien wat de status is en wat er moet gebeuren”, legt bedrijfsleider Jacob Roeten uit. “Het is allemaal handwerk wat we doen, want die balken zijn vroeger niet maatvast gebouwd. We moeten daarom elke balk afzonderlijk afmeten, boren, gaten soevereinen en vervolgens de bevestigingsmaterialen onder water aanbrengen. Het betreft dus veel handelingen en dat kost tijd. Daardoor is het erg bewerkelijk, maar dan kunnen de remmingswerken zeker weer jaren mee.”

  LEES MEER