Login
Logo Waterbouwers

Verbeterde fasering moet herstel kademuren in Amsterdam versnellen

Kademuren_Amsterdam_Vereniging_van_Waterbouwers.jpg

In Amsterdam wordt de komende decennia 200 km kademuur hersteld of vernieuwd. In opdracht van de gemeente Amsterdam vernieuwt Beens Groep als één van de drie samenwerkingspartners deze kademuren. De Samenwerkingsovereenkomst Kademuren Amsterdam (SOK) is in januari 2021 aangegaan voor een duur van 6 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 2 jaar. Beens Groep werkt hiervoor samen met Count & Cooper.

 

In Amsterdam wordt de komende decennia 200 km kademuur hersteld of vernieuwd. In opdracht van de gemeente Amsterdam vernieuwt Beens Groep als één van de drie samenwerkingspartners deze kademuren. De Samenwerkingsovereenkomst Kademuren Amsterdam (SOK) is in januari 2021 aangegaan voor een duur van 6 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 2 jaar. Beens Groep werkt hiervoor samen met Count & Cooper.

Joyce van Tellingen, projectmanager van de gemeente Amsterdam, licht de samenwerkingsvorm toe. ‘’De SOK is gebaseerd op een open en transparante samenwerking tussen alle betrokken partijen. Zo is het uitgangspunt eerlijk geld voor eerlijk werk vastgesteld. We bundelen de krachten om de versnelling in te zetten en de opgave te realiseren binnen de gestelde termijn. De gemeente Amsterdam en de samenwerkingspartners kijken samen hoe ze de opgave van vernieuwing van de kademuren op een efficiënte manier vorm kunnen geven. Per project wordt er met de verschillende SOK-partners een zogenaamde Nadere Overeenkomst (NOK) opgesteld. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk de voorbereiding op te pakken. Hierin bundelen we de kennis van opdrachtgever en opdrachtnemer om sneller over te gaan op een efficiënte uitvoering. Hiermee hoopt de gemeente Amsterdam het kadeherstel met factor 20 te versnellen van de huidige 300 naar 3.000 meter per jaar.“

Logistieke uitdaging

Volgens Van Tellingen brengt deze enorme opgave flink wat uitdagingen met zich mee, zoals het aanvoeren van materieel en materialen via het water in hartje Amsterdam. Fred Groot, projectmanager, is het daarmee eens.
Groot vertelt dat tijdens de uitvoering de logistiek een enorme opgave is. “Een van de uitganspunten is aanvoer over water. Dat is geen gemakkelijke opgave in het centrum van Amsterdam. We hebben daarvoor geïnvesteerd in speciaal waterbouwmaterieel. Zo maken we gebruik van:
- een op maat ontwikkelde ABI-stelling (om damwanden met zo min mogelijk hinder en risico’s aan te brengen);
- een gebalanceerd modulair hefponton (om veilig groot funderingswerk uit te voeren vanaf het water);
- een boorpalenstelling (voor het trillingsarm aanbrengen van funderingspalen);
- nieuwe beunbakken, die aan de normen van de Amsterdamse grachten voldoen;
- een speciaal voor het programma ontwikkeld diepladerponton. Daarmee kunnen we machines over de grachten in Amsterdam vervoeren, en de vaste binnenstedelijke bruggen passeren.
Zo varen we met perfect passend materieel door Unesco Werelderfgoed.
Op onze bouwhub aan de Coenhavenweg ontvangen we al het materiaal. Dat verladen we vervolgens naar de beunbakken of het diepladerponton. Het is een hele operatie om al het (grotendeels op maat gemaakte) materieel van A naar B te vervoeren.”

Afstemming met de omgeving

Voorafgaand aan de werkzaamheden stemmen we veel af met belanghebbenden in de omgeving, zo geeft Groot aan. “Er zijn veel beperkingen die op een logische en efficiënte manier opgelost moeten worden. Op de Herengracht zijn bijvoorbeeld veel vaarbewegingen van rondvaartboten en pleziervaartuigen. We overleggen vooraf met Nautisch Beheer en houden rekening met het Programma Varen. Zo voldoen we aan een pakket van eisen zodat de binnenvaart zo min mogelijk hinder ondervindt en wij efficiënt te werk kunnen gaan. Eén van de oplossingen die we bedacht hebben is een verbeterde uitvoeringsmethode.

Verbeterde fasering

“Het vernieuwen van een kade is technisch gezien niet zo ingewikkeld. Bij Herengracht 1-103 hebben we met veel andere factoren, zowel in de uitvoering, logistiek als omgeving, rekening te houden. Samen met de gemeente hebben we een verbeterde fasering uitgewerkt, waardoor we sneller kunnen werken en minder overlast geven in de omgeving’’, geeft Groot aan.
Hij licht het proces toe. “De basis van deze mogelijkheid ligt in een innovatief ontwerp vanuit de gemeente Amsterdam. Het is een ontwerp dat werken zonder bouwkuipen mogelijk maakt. Het is gebaseerd op modules van geprefabriceerd beton op boorpalen. Medio mei 2022 zijn we klaar met het plaatsen van de damwandplanken en gaan we deze fasering toepassen. Dat houdt in dat we al het benodigde materieel achtereenvolgend, als in een set met treinwagons, door de Herengracht laten werken. De ’wagons’ bevatten al het materieel om de werkzaamheden stapsgewijs uit te kunnen voeren; slopen, boorpalen zetten en afwerken, betonelementen plaatsen en vervolgens de kade aanvullen en afbouwen. De trein schuift dagelijks op. De bedoeling is om op die manier 20 meter kade per week te kunnen vernieuwen. Zo geven we invulling aan de factor-20 versnelling van de gemeente Amsterdam. Een verbeterde fasering die tot stand is gekomen door het ontwerp van de gemeente en het materieel van ons. Zo zie je dat samenwerking direct loont.”
Van Tellingen vult aan: “Eén van de benodigde uitgangspunten om deze fasering mogelijk te maken, is dat we met de nood- en hulpdiensten hebben afgesproken dat we in vakken van 130 meter kunnen werken in plaats van de vereiste 35 meter. Samen met BGCC en de brandweer is een blusleidingensysteem ontwikkeld. De brandweer kan dat aansluiten op hun eigen materieel, waardoor ze bij brand toch de benodigde diensten kunnen leveren. De uitbreiding van het werkvak geeft daarmee meer flexibiliteit en efficiëntie in de uitvoering.’’

Overige projecten

Groot geeft aan dat ze ook bij Molen de Otter de kade over een lengte van 120 meter vernieuwen. “We zijn nu bezig met het aanbrengen van de laatste damwanden en gaan dan verder met de afwerking. Een mooie locatie bij de oude houtzaagmolen.
Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan de Kostverlorenvaart. Dat ligt buiten het centrum en brengt weer andere uitdagingen met zich mee. Daar hebben we te maken met de beroepsvaart. We willen het transport van goederen zo min mogelijk hinderen.
Ook zijn de voorbereidingen in gang gezet voor het vernieuwen van de Geldersekade, in hartje Amsterdam. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten we woonboten tijdelijk verplaatsen. Dat is een hele andere tak van sport, waarbij we afstemmen met woonbooteigenaren en nutsbedrijven. Daarin trekken we samen op en leren we van elkaar.’’ Van Tellingen vult aan: ‘’We zijn goed op weg en hebben nog mooie uitdagingen te gaan!”

Meer informatie: www.beensgroep.nl

Foto: Fred Groot (Beens Groep) en Joyce van Tellingen (Gemeente Amsterdam)