Login
Logo Waterbouwers

Van theorie naar praktijk

De_Waterbouwer_editie_2-2024
Tag(s): Extern, Tag(s):Vereniging

In de tweede uitgave van De Waterbouwer laten we zien hoe beleid en praktijk zo goed mogelijk op elkaar moeten aansluiten en elkaar moeten versterken om te komen tot efficiënte en succesvolle waterbouwwerken. Daarvoor gaan we in gesprek met ‘de’ overheid: hoe ziet de weg eruit van theorie naar praktijk? Hoe komt beleid tot uitvoering? De antwoorden op deze vragen kunnen niet alleen waterbouwers helpen, bijvoorbeeld bij een tender of het opstellen van een flexibele(re) planning, maar ook de beleidsmakers die gevoed worden met waardevolle inzichten en ervaringen uit de praktijk. Graag zelfs, zo nodigt de nieuwe directeur-generaal van Rijkswaterstaat stakeholders uit: “Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten niet te huiverig zijn om elkaar op te zoeken.”

De_Waterbouwer_editie_2-2024

In de tweede uitgave van De Waterbouwer laten we zien hoe beleid en praktijk zo goed mogelijk op elkaar moeten aansluiten en elkaar moeten versterken om te komen tot efficiënte en succesvolle waterbouwwerken. Daarvoor gaan we in gesprek met ‘de’ overheid: hoe ziet de weg eruit van theorie naar praktijk? Hoe komt beleid tot uitvoering? De antwoorden op deze vragen kunnen niet alleen waterbouwers helpen, bijvoorbeeld bij een tender of het opstellen van een flexibele(re) planning, maar ook de beleidsmakers die gevoed worden met waardevolle inzichten en ervaringen uit de praktijk. Graag zelfs, zo nodigt de nieuwe directeur-generaal van Rijkswaterstaat stakeholders uit: “Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten niet te huiverig zijn om elkaar op te zoeken.”

Dat ervaringsdeskundigheid van de uitvoering voedend en inspirerend is voor beleidsvoering, ziet Jaap Slootmaker ook. Volgens hem wordt beleid beter als die gemaakt wordt in dialoog met waterbouwers. “Zo brengen we samen de theorie in praktijk, in een tempo dat voor alle partijen zo optimaal mogelijk is en goed is voor Nederland.”  Dat we elkaar nodig hebben en inspireren, zien we bijvoorbeeld ook bij het zogenaamde coördinatieoverleg, waarin baggercoördinatoren van de waterschappen samenwerken met kleinschalig baggeraars om beleidsvoornemens te toetsen aan de praktijk. Onder andere door samen na te denken over de definitie van circulair baggeren en hoe dit realistisch te implementeren bij waterbouwwerkzaamheden. De wederzijdse ontmoetingen, bezieling en betrokkenheid is niet alleen belangrijk voor beleidsmakers en uitvoerders, maar ook voor de inhoud. Een voedende en inspirerende dialoog zorgt voor creativiteit, energie en innovatief vermogen. En als er ergens theorie van de tekentafel naar de praktijk komt én vice versa, dan is dat wel bij waterbouwers!

Bekijk hier De Waterbouwer e­­­­­ditie 2 2024