Login
Logo Waterbouwers

Uitvoerings- en adaptatieversnellers noodzakelijk om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden

TERUGBLIK Netwerkbijeenkomst Vereniging van Waterbouwers

2024ALV en Netwerkbijeenkomst2_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Markt, Tag(s):Vereniging

Op 27 juni 2024 kwamen leden en relaties van de Vereniging van Waterbouwers samen voor de netwerkbijeenkomst ‘Water op de politieke agenda’ op de innovatieve RDM Campus in Rotterdam. Deze bijeenkomst bood een platform voor diepgaande discussies over de huidige en toekomstige uitdagingen en kansen in de waterbouwsector. De waardevolle bijdrage van de panelleden en de reacties van de deelnemers op mogelijke uitvoerings- en adaptie-versnellers, zal gebruikt worden om een aanbod aan het nieuwe Kabinet te formuleren.

2024ALV en Netwerkbijeenkomst2_Vereniging_van_Waterbouwers

Op 27 juni 2024 kwamen leden en relaties van de Vereniging van Waterbouwers samen voor de netwerkbijeenkomst ‘Water op de politieke agenda’ op de innovatieve RDM Campus in Rotterdam. Deze bijeenkomst bood een platform voor diepgaande discussies over de huidige en toekomstige uitdagingen en kansen in de waterbouwsector. De waardevolle bijdrage van de panelleden en de reacties van de  deelnemers op mogelijke uitvoerings- en adaptie-versnellers, zal gebruikt worden om een aanbod aan het nieuwe Kabinet te formuleren.

Voorzitter Femke Zevenbergen opende de bijeenkomst en benadrukte de RDM Campus als een broedplaats voor innovatie. Ze stelde de centrale vraag van de dag: "Kunnen we de uitvoering van onze plannen versnellen?" Ze introduceerde het concept van de uitvoerings- en adaptatie-versnellers. Daarin wordt opgeroepen tot gezamenlijke inspanning, niet alleen van ervaren professionals in de waterbouwsector, maar ook vooral van jonge waterbouwers.

De paneldiscussie, geleid door moderator Suzanne Blonk, omvatte bijdragen van Jan Bonjer (Dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta)), Bob Demoet (Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat), en Marjolein van Wijngaarden (Directeur Strategisch Tenderbureau Boskalis). De discussie richtte zich op de noodzaak van zowel uitvoerings- als adaptatieversnellers.

Marjolein van Wijngaarden sprak gepassioneerd over de trots en gedrevenheid van de Nederlandse waterbouwers. Ze benadrukte het belang van uitvoeren wat is voorgenomen en leren van deze ervaringen. Bob Demoet maakte zich zorgen over de toekomst van grote projecten en het behoud van bestaande infrastructuren, en pleitte vooral voor voldoende budget en aandacht voor de instandhoudingsopgave, die ook de komende jaren veel inzet zal vragen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Jan Bonjer belichtte de dynamiek van de Nederlandse delta en de noodzaak van uitvoeringsversnellers om de complexe uitdagingen aan te pakken. Hij stelde kritische vragen over de financiering en benadrukte het belang van moedige beslissingen in de komende jaren, met name richting 2026, wanneer het Deltaprogramma herijkt zal worden.

Tijdens de interactie met het publiek kwam naar voren dat er een grote behoefte is aan het verminderen van regeldruk en het bevorderen van praktische uitvoeringen. Bijvoorbeeld meer ruimte voor het experimenteren met nieuwe technieken en werkmethodes en het leren daarvan, en een focus op projecten met een hoge impact zoals de Sterke Lekdijk-innovaties.

De discussie breidde zich uit naar strategische kwesties zoals de integrale aanpak van waterbouwprojecten. Marjolein van Wijngaarden waarschuwde echter voor het risico dat integrale aanpakken soms als excuus kunnen dienen om niets te doen.

Jan Bonjer bracht het gesprek terug naar de essentiële vraag van financiering. Hij benadrukte dat, hoewel geld belangrijk is, het cruciaal is om eerst een duidelijke visie en doelstellingen te hebben voor wat Nederland nodig heeft op het gebied van watermanagement.

Femke sloot de bijeenkomst af door het belang van deze discussies te onderstrepen en riep op tot voortdurende samenwerking en innovatie. Het thema ‘water’ staat steeds steviger op de maatschappelijke en politieke agenda, wat wordt bevestigd in het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Als vereniging willen we daar nog nadrukkelijker op inspelen en daarom werken we aan een aanbod aan het nieuwe kabinet. Een uitvoeringsplan voor de ‘grote verbouwing van Nederland'.

Ze bedankte alle deelnemers voor hun waardevolle bijdragen en benadrukte dat de gesprekken inspirerend en noodzakelijk zijn voor de toekomst van de waterbouwsector.

Uitvoeringsversnellers.jpg

Adaptatieversnellers.jpg