Login
Logo Waterbouwers

Specialistisch werk, op vaak moeilijk bereikbare plaatsen

Een goede waterhuishouding in het stedelijk gebied is van groot belang. Het zorgt ervoor dat overtollig water op een juiste manier wordt afgevoerd, zodat inwoners en bedrijven hier geen last van ondervinden. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland verzorgt de firma Jac van Zeijl & Zonen B.V. uit Naaldwijk het baggerwerk in het stedelijk gebied van de gemeente Westland. Specialistisch werk, op vaak moeilijk bereikbare plaatsen.

Baggeren_Vereniging_van_Waterbouwers.jpg

Toen Jacobus van Zeijl net na de oorlog een klus aannam om een sloot aan de Bredenel in Poeldijk uit te baggeren, kon hij niet vermoeden dat het werk uit zou groeien tot het huidige bedrijf met een uitstekende reputatie in de natte waterbouw. Derde generatie Robert van Zeijl, directeur en een van de huidige eigenaren: “Men kan bij ons terecht voor bagger-, maai- en beschoeiingswerkzaamheden. Ook spuiten we duikers door en doen we grondwerk in de breedste zin van het woord.” Een reden om de bedrijfsnaam met de groei aan te passen is er niet. “Die blijft zoals hij is, uit eerbetoon aan opa, met wie het allemaal begon.”

Aangepast materiaal

In het gebied waarin Jac van Zeijl & Zonen BV werkt is veel glastuinbouw. De smalle sloten en waterpartijen ertussen zijn vaak moeilijk te bereiken. “Omdat wij altijd al in deze regio actief zijn geweest, hebben we ons materiaal daarop aangepast”, legt Van Zeijl uit. “Onze schuifboten, kraanboten en bakken zijn allemaal aangepast aan de situatie.” Zo is er bij de bouw en uitvoering niet alleen rekening gehouden met de hoogte en breedte van het materieel, maar bijvoorbeeld ook welk type romp het beste is. “En omdat we het gebied goed kennen, weten we precies op welke overslaglocatie we rijplaten nodig hebben om het werk te kunnen bereiken.”

Afzet in de regio

Na het verwijderen wordt de baggerspecie naar speciale depots gebracht. “Dat werd door de hele discussie over Pfas niet echt gemakkelijker gemaakt. Soms moesten we extra lange afstanden maken voor we op een locatie waren met toepassingsmogelijkheden.” Ook de schonere baggerspecie kon niet altijd op de gebruikelijke manier verwerkt worden. “Op sommige locaties ontbreekt het aan de ruimte om het op de kant te verspreiden.”

Maar daar liet Van Zeijl zich niet door uit het veld slaan. “Samen met K3-Delta hebben we, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, een depot gemaakt waar de schonere baggerspecie uit de regio wordt verwerkt. Flora Holland had een tekort aan grond op een van hun percelen. Hiervoor wordt nu deze baggerspecie gebruikt.” En dat is goed nieuws. Doordat de specie in dezelfde regio afgezet kan worden, hoeven er minder lange vervoersbewegingen worden gemaakt en wordt de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt. Toch is het voor Jac van Zeijl & Zonen B.V. niets nieuws. “Dertig jaar geleden was het heel gewoon om op deze manier te werken. Tegenwoordig worden de mogelijkheden soms juist door de strenge regelgeving beperkt.”

Flora en fauna

In het gebied waarin wordt gewerkt, leven veel (weide)vogels. “Het broedseizoen loopt van maart tot en met juli. Voorafgaand aan het werk voeren we een eco-check uit. Dan wordt het stuk waarin we werken doorgelopen om eventuele nesten te lokaliseren. Mochten die echt in de weg zitten, dan slaan we die watergang over en wordt het werk op een ander moment uitgevoerd.” Al zijn alle medewerkers van Jac van Zeijl & Zonen B.V. in het bezit van een Flora & Fauna-certificaat; het voorlopen wordt gedaan door een specialist die het nest registreert. “Het lijkt alsof we soms meer tijd kwijt zijn met de hele papierwinkel, dan het daadwerkelijke werk zelf.”

Duurzaamheid

Veel materieel waarmee Van Zeijl werkt is in de loop der jaren aangepast aan de locaties waar gewerkt wordt. Zo zijn een aantal van de duwboten waarmee gewerkt wordt zelf gebouwd. “Alle vaartuigen zijn gekeurd. En duurzaamheid staat bij Jac van Zeijl & Zonen B.V. ook hoog op de agenda. “We hebben als bedrijf al zonnepanelen en rijden elektrisch. Daar zijn we nu op aan het voortborduren. Het is nog de vraag of het elektrisch of waterstof wordt. Daarnaast wil je de kosten die je maakt wel terug verdienen. We kunnen duurzaamheid met zijn allen mooi opschrijven, maar het moet ook betaalbaar zijn. Dat is bij sommige opdrachtgevers soms wat onderbelicht.”

Belangrijk en uitdagend werk

Klimaatverandering of niet; water zal volgens Van Zeijl altijd een belangrijke rol spelen in dit gebied en daarmee het onderhoud aan de watergangen ook. “Er is water nodig voor de tuinbouw, maar als er teveel water is, dan verdrinken we bij wijze van spreken met z’n allen.” Dat kwam verrassend dichtbij tijdens de overstroming hier in 1998. Sindsdien is er flink wat geld in het gebied geïnvesteerd om de waterdoorstroom te kunnen garanderen. “De duikers zijn vergroot en er zijn extra waterbergingen aangelegd.” Toch is dat nog geen garantie. “Soms valt er ineens zoveel water tegelijk, dat het niet eens de kans krijgt om weg te stromen.”

Scooters, kluizen en pistolen

Het vele buitenwerk vindt Van Zeijl een van de mooie kanten van het vak. Al is het niet altijd met een zonnetje, maar soms ook met storm of regen. “Vroeger werkte mijn opa met een handbeugel, tegenwoordig hebben we veel verschillende machines waarmee we werken. Het buiten zijn is gebleven.” Op het water is niet alleen veel te zien, tijdens het werk kom je soms ook bijzondere dingen tegen. “We hebben echt de gekste dingen opgevist”, vertelt Van Zeijl. “Van scooters, kluizen en pistolen, tot een auto en een lichaam aan toe.” Om er direct aan toe te voegen; “De kluizen zijn altijd leeg.”

Meer informatie: www.vanzeijlbaggerwerken.nl