Login
Logo Waterbouwers

Samen houden we de route bevaarbaar

Wouter Schreur werkt als werkvoorbereider namens Martens en Van Oord (MvO) aan het Prestatiecontract Vaarwegen Oost-Nederland op het speciale baggerponton Roeroord, dat is uitgerust met een explosieveilige munitiescheidingsinstallatie. “Het prestatiecontract houdt in dat we samen met Heijmans, in opdracht van Rijkswaterstaat, zorgen dat de vaarwegen bevaarbaar blijven. In dit geval gaat het om het toeleidingskanaal richting sluis St. Andries.”

Project_Vaarwegen_OostNL_Martens_en_van_Oord_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Extern

Wouter Schreur werkt als werkvoorbereider namens Martens en Van Oord (MvO) aan het Prestatiecontract Vaarwegen Oost-Nederland op het speciale baggerponton Roeroord, dat is uitgerust met een explosieveilige munitiescheidingsinstallatie. “Het prestatiecontract houdt in dat we samen met Heijmans, in opdracht van Rijkswaterstaat, zorgen dat de vaarwegen bevaarbaar blijven. In dit geval gaat het om het toeleidingskanaal richting sluis St. Andries.”

Project_Vaarwegen_OostNL_Martens_en_van_Oord_Vereniging_van_Waterbouwers

Wouter Schreur is als werkvoorbereider namens Martens en Van Oord (MvO) actief op het speciale baggerponton Roeroord in het toeleidingskanaal richting sluis St. Andries, onderdeel van het Prestatiecontract Vaarwegen Oost-Nederland. “Voor dit project hebben we de samenwerking opgezocht met Heijmans, omdat zij meer ervaring hebben met assetmanagement en prestatiecontracten dan wij. Het prestatiecontract houdt in dat we, in opdracht van Rijkswaterstaat, het complete areaal draaiende houden zodat het blijft functioneren. In dit geval is dat het bevaarbaar houden van dit deel van de vaarroute.”

Het werk onder water wordt door MvO met hybride peilboot Gelderland ingepeild en vervolgens in kaart gebracht. “Ik ben van begin tot eind bij alles betrokken”, licht Schreur toe. “Dat begint met het bepalen van de onderhoudsbehoefte en wat daarvoor geregeld moet worden. Van vergunningen en meldingen tot planningen en logistieke vraagstukken.” Ook tijdens de uitvoering blijft Schreur persoonlijk betrokken omdat aan Rijkswaterstaat ook daadwerkelijk aangetoond moet worden dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en dat het areaal naar behoren functioneert. Waar mogelijk, wordt bij een gedeelte van de onderhoudswerkzaamheden hernieuwbare HVO biodiesel gebruikt.

Het prestatiecontract omvat de vaarroute op de Waal tussen Lobith en Woudrichem inclusief aangrenzende invaarten en havens en het Maas-Waalkanaal. De Waal kent in haar onderhoudsbehoefte in totaal tien hotspots. Samen beslaan de hotspots ongeveer zestien kilometer van de rivier. De onderhoudscomponent van het prestatiecontract loopt jaarrond door. “We moeten op geregelde tijdstippen aantonen dat de waterbodem overal op de juiste diepte is. Op de hotspots is dit zelfs wekelijks. Gedeeltes van de Waal zijn bochtig, zoals ter hoogte van St. Andries. Hierdoor ontstaat erosie aan de buitenbocht omdat het water daar sneller stroomt, en slaat er juist slib neer aan de binnenzijde van de bocht. Dit zorgt voor een andere stroming en dynamiek van de rivier. Daarom is dit een van de plaatsen waar wekelijks de juiste diepte aangetoond dient te worden.

Op dit deel van de Waal en bij de invaart naar de sluis toe is het een drukte van belang en is de werkruimte erg beperkt. “Samen met RWS hebben we een tijdsblok van 12 uur afgesproken waarop de sluis gestremd is voor de scheepvaart. Het vergde wel heel wat overleg met alle stakeholders en de operationele route moest blijven bestaan, maar dit geeft ons de ruimte om veilig te kunnen werken.”  

Specials en OO

“Dit doorlopende onderhoud loopt allemaal goed, dus daar heb ik verder niet veel omkijken naar. Zo kan ik mijn aandacht vestigen op de specials van het project zoals die bij het toeleidingskanaal richting sluis St. Andries.” Bij deze specials krijgt Schreur vaak te maken met afwijkende werkzaamheden, werkwijze of omgevingsmanagement. “Dat vind ik altijd het leukst. Enerzijds gaat er veel energie in zitten, maar het zorgt wel voor zichtbaar resultaat.” Het werken volgens een prestatiecontract is misschien een andere manier van werken, maar wel een die Schreur bevalt. “Ik krijg energie van het finetunen van het proces, kijken hoe je bepaalde processen nog efficiënter in kunt richten.” 

Bij de werklocatie bij sluis St. Andries liggen het gelijknamige voormalig militair fort en de sluisverbinding naar de rivier de Maas. Hier is in de Tweede Wereldoorlog flink gevochten. “Bij dit project hebben we onze splijtbakken Elbe en Donau en een speciaal baggerponton ingezet. Ons baggerponton Roeroord is uitgerust met een explosieveilige munitiescheidingsinstallatie en daardoor bestand tegen onontplofte oorlogsresten (OO). Zo kunnen we garanderen dat het ‘verdachte’ materiaal dat we opbaggeren er aan de achterzijde van de installatie als ‘schoon’ (vrij van explosieven) weer uitkomt. Door deze garantie kan de vrijkomende specie op een veilige wijze worden afgevoerd of opnieuw ingezet worden.” Dat de installatie zijn nut bewijst, blijkt wel uit het feit dat Schreur en zijn team onlangs nog een granaat en een ontsteker hebben gevonden. “We hebben dit systeem zelf ontwikkeld. Dat vind ik een van de leuke dingen van het werk.”

Meer informatie: www.MVOGroep.nl